Navigation path

Skuteczne szkolenia

Sytuacja w świecie biznesu i na rynku pracy stale się zmienia, a proces ten nieustannie przyspiesza. Nowe produkty, usługi i technologie wymagają od pracowników dodatkowych umiejętności. Europejski Fundusz Społeczny ułatwia ustanowienie kultury opartej na szkoleniach i uczeniu się przez całe życie, która pozwala pracownikom i pracodawcom podnosić kwalifikacje i kompetencje zgodnie z aktualnymi potrzebami.

Obecnie edukacja nie kończy się na szkole, lecz jest procesem trwającym całe życie. W miarę pojawiania się nowych produktów i usług wprowadzane są nowe technologie i procesy, a branże przemysłowe i przedsiębiorstwa przechodzą restrukturyzację. Aby zyskać na konkurencyjności, europejska siła robocza musi dostosowywać się  do środowiska, gdzie zmiany stały się normą, a nowe umiejętności są zawsze mile widziane. Dzięki tysiącom projektów wspieranych przez EFS pracownicy mogą zdobywać nowe umiejętności i przejąć kontrolę nad karierą zawodową.

  • Projekty EFS realizowane wraz z partnerami społecznymi promują rozwój umiejętności i szkolenia zwłaszcza w odniesieniu do kompetencji, które mogą być łatwo przekazywane, takich jak obsługa technologii cyfrowych, nauka języków obcych i przedsiębiorczość. W przypadku tradycyjnych gałęzi przemysłu w fazie schyłkowej, gdzie występuje ryzyko utraty pracy, EFS wspiera programy kursów przekwalifikowujących, aby ułatwić pracownikom zdobycie umiejętności niezbędnych w nowych sektorach rynku.
Shutterstock/114470710
  • Podmioty prowadzące kursy zawodowe uzyskują pomoc w zakresie dostosowania zajęć do wymagań rynku pracy oraz promowania programów stażu i szkoleń firmowych.
  • W celu zwiększenia mobilności pracowników programy zapewniania jakości szkoleń zawodowych są zgodne ze standardami europejskimi. Europejski Fundusz Społeczny ułatwia pracownikom poprawę elastyczności na rynku pracy w ramach systemu edukacji i szkoleń obejmującego również nowe kwalifikacje na poziomie europejskim.

Poza ułatwianiem tysiącom osób dostępu do odpowiednich szkoleń EFS zachęca również instytucje zajmujące się szkoleniami zawodowymi i uczelnie wyższe do poprawy jakości i rangi kursów oferowanych firmom i osobom fizycznym. Dotyczy to zwłaszcza dbania o przydatność przekazywanej wiedzy na rynku pracy, poprawy skuteczności i zwiększenia możliwości zatrudnienia uczestników szkoleń.