Navigation path

Opleidingen die werken

De wereld van bedrijven en werkgelegenheid ontwikkelt zich constant en dat proces gaat steeds sneller. Nieuwe producten, diensten en technologieën vereisen nieuwe vaardigheden van werknemers. Het ESF draagt bij tot het opbouwen van een cultuur waarin opleidingen en een leven lang leren belangrijk zijn, zodat werknemers en werkgevers de mogelijkheid krijgen hun vaardigheden en competenties op peil te houden.

Leren houdt niet meer op bij de schoolpoort. Het is een levenslang proces geworden. Er verschijnen nieuwe producten en diensten, er worden innovatieve technologieën en processen aangenomen, de industriële sectoren en ondernemingen reorganiseren om concurrerender te worden, en daarom moet de Europese beroepsbevolking zich aanpassen aan een klimaat waarin verandering normaal is en nieuwe vaardigheden altijd gewenst zijn. Vele duizenden ESF-projecten bieden werknemers de mogelijkheid deze nieuwe vaardigheden te vergaren en zelf richting te geven aan hun loopbaan.

  • ESF-projecten worden samen met sociale partners uitgevoerd en ze stimuleren opleiding en het ontwikkelen van vaardigheden, met name op het gebied van overdraagbare competenties zoals digitale vaardigheden, talen en ondernemerschap. Als er traditionele bedrijfstakken bijvoorbeeld in verval raken en er banenverlies dreigt, financiert het ESF omscholingsprogramma’s om de werknemers te helpen bij het verwerven van de vaardigheden om in nieuwe sectoren aan de slag te gaan.
Shutterstock/114470710
  • Aanbieders van beroepsonderwijs kunnen hun lessen afstemmen op de vraag van de arbeidsmarkt en zorgen voor meer praktijkervaring en bedrijfsstages.
  • Om de werknemersmobiliteit te vergroten wordt de kwaliteitsborging van beroepsonderwijs afgestemd op de Europese normen. En het ESF draagt bij tot het openstellen van flexibele trajecten door het onderwijs- en opleidingsstelsel, met inbegrip van de ontwikkeling van kwalificaties op Europees niveau.

Het ESF helpt niet alleen honderdduizenden mensen aan toegang tot de opleiding die ze willen volgen, het fonds stimuleert instellingen voor beroepsopleidingen en universiteiten ook om de relevantie en het bereik van de cursussen die ze bedrijven en individuele personen bieden, te verbeteren. Ze moeten er vooral voor zorgen dat wat er onderwezen wordt ook nodig is om een baan te krijgen, dat het de prestaties verbetert en de leerlingen betere banenkansen biedt.