Navigation path

Veiksmingas ugdymas

Verslo ir užimtumo rinka visą laiką vystosi ir šis procesas spartėja. Nauji produktai, paslaugos ir technologijos reikalauja iš dirbančiųjų naujų įgūdžių. ESF padeda sukurti mokymo ir visą gyvenimą trunkančio mokymosi kultūrą, kad dirbančiųjų ir darbdavių įgūdžiai bei kompetencija atitiktų naujausius reikalavimus.

Mokymasis nebesustoja ties mokyklos vartais. Tai tapo visą gyvenimą trunkančiu procesu. Kadangi pasirodo nauji produktai ir paslaugos, patvirtinamos novatoriškos technologijos ir procesai, pramonės sektoriai ir bendrovės restruktūrizuojami, kad taptų konkurencingesni, Europos darbo jėga turi prisitaikyti  prie aplinkos, kurioje pokyčiai yra įprasti ir nauji įgūdžiai yra visada pageidaujami. Daug tūkstančių ESF projektų padeda dirbantiesiems gauti šiuos naujus įgūdžius ir kontroliuoti savo karjeras.

  • Kartu su socialiniais partneriais ESF projektai skatina įgūdžių, ypač tokių tinkamų perduoti kompetencijos sričių, kaip skaitmeninės žinios, kalbos ir verslumas, vystimą ir mokymą. Pavyzdžiui, tuo tarpu, kai tradiciniai pramonės sektoriai smunka ir grasina darbo vietų praradimais, ESF finansuoja perkvalifikavimo planus, skirtus padėti dirbantiesiems įgauti žinių, kad jie galėtų dirbti naujuose sektoriuose.
Shutterstock/114470710
  • Profesinio švietimo specialistams padedama pritaikyti jų mokymus darbo rinkos poreikiams, skatinant kurti daugiau amato mokymosi ir bendrovės stažuotojų planų.
  • Siekiant pagerinti dirbančiojo judumą, profesinio švietimo kokybės užtikrinimo planai yra pritaikyti Europos standartams. Be to, ESF padeda atverti lanksčius kelius per švietimo ir mokymo sistemą, įskaitant Europos lygio kvalifikacijų vystimą.

ESF ne tik padeda šimtams tūkstančių asmenų pasinaudoti norimais mokymais, bet ir skatina profesinio mokymo institucijas ir universitetus gerinti kursų, kuriuos jie siūlo bendrovėms ir asmenims, aktualumą bei apimtis. Užtikrinimas, kad būtų mokoma to, ko reikia gauti darbui, pagerina našumą ir pasiūlo besimokančiajam geresnes galimybes įsidarbinti.