Navigation path

Učinkovito osposobljavanje

Proces razvitka svijet poslovanja i zapošljavanja u stalnom je napretku i postaje sve brži. Novi proizvodi, usluge i tehnologije od radnika zahtijevaju nove vještine. ESF podupire stvaranje kulture osposobljavanja i cjeloživotnog učenja kako bi se radnicima i poslodavcima omogućilo osuvremenjivanje vještina i kompetencija.

Učenje više ne završava nakon završetka školovanja već je postalo cjeloživotni proces. S pojavljivanjem novih proizvoda i usluga, prihvaćanjem inovativnih tehnologija i procesa, restrukturiranjem industrijskih sektora i poduzeća koja postaju konkurentnija, europska se radna snaga mora prilagoditi okruženju u kojem su promjene uobičajene, a nove vještine uvijek dobrodošle. Kroz tisuće svojih projekata ESF pomaže radnicima u stjecanju tih novih vještina i preuzimanju nadzora nad vlastitim karijerama.

  • U suradnji sa socijalnim partnerima projekti ESF-a promiču razvoj i stjecanje novih vještina, posebice onih prenosivih, poput digitalnih vještina, jezika i poduzetništva. Primjerice, na područjima gdje su tradicionalni industrijski sektori u padu i postoji opasnost od gubitka radnih mjesta, ESF financira programe prekvalifikacije kojima se omogućuje stjecanje vještina za rad u novim sektorima.
Shutterstock/114470710
  • Ustanovama koje nude strukovno obrazovanje pomaže se u usklađivanju nastavnih programa sa zahtjevima tržišta rada te se snažnije potiču naukovanje i programi osposobljavanja u tvrtkama.
  • Kako bi se unaprijedila mobilnost radnika, programi osiguranja kvalitete u području strukovnog obrazovanja usklađuju se s europskim standardima. ESF također potiče otvorene, fleksibilne mogućnosti obrazovanja i osposobljavanja, uključujući razvoj kvalifikacija na europskoj razini.

Uz pružanje pomoći stotinama tisuća pojedinaca kojima se omogućuje pristup željenom osposobljavanju, ESF također potiče unaprjeđivanje relevantnosti ustanova za strukovno osposobljavanje i sveučilišta te lepeze tečajeva koje nude tvrtkama i pojedincima. Posebice se naglašava relevantnost nastavnih programa za dobivanje radnog mjesta, poboljšanje rezultata i nuđenje boljih mogućnosti zapošljavanja polaznika.