Navigation path

Koolituse abil tööle

Äri- ja tööhõivemaailmas toimub pidev ja üha kiirem areng. Uued tooted, teenused ja tehnoloogiad nõuavad töötajatelt uusi oskusi. ESF aitab luua koolituse ja elukestva õppe süsteemi, mis võimaldab töötajatel ning tööandjatel oma teadmiste ja oskuste poolest ajaga kaasas käia.

Enam ei lõpe õppimine küpsustunnistuse vastuvõtmisel, vaid sellest on saanud elukestev protsess. Uute toodete ja teenuste esilekerkimisel, uuenduslike tehnoloogiate ning protsesside kasutuselevõtmisel, tööstussektorite ja ettevõtete ümberkorraldamisel konkurentsis püsimiseks peab Euroopa tööjõud kohanema keskkonnaga, mille lahutamatuks osaks on muutused ja kus uued oskused alati ära kuluvad. Tuhandete ESFi projektide abiga saavad töötajad uusi oskusi omandada ning oma karjääri ise suunata.

  • Koostöös sotsiaalpartneritega aidatakse ESFi projektidega edendada oskuste arendamist ja koolitust, eelkõige edasiantavate oskuste osas nagu digitaalsed oskused, keeled ning ettevõtlus. Näiteks traditsiooniliste tööstussektorite languse ja töökohtade kaotamise ohu korral rahastab ESF ümberõppekavasid, mis aitavad töötajatel omandada uusi oskusi tööks muudes valdkondades.
Shutterstock/114470710
  • Kutsehariduse pakkujatel aidatakse viia õppekavasid vastavusse tööturu nõudmistega, suurendada praktilise õppe ja tööpraktika osakaalu.
  • Töötajate liikuvuse suurendamiseks viiakse kutsehariduse kvaliteedi tagamise süsteeme vastavusse Euroopa standarditega. ESF aitab avada ka paindlikke teid haridus- ja koolitussüsteemi läbimiseks (sealhulgas Euroopa tasandi kvalifikatsioonide väljatöötamine).

Lisaks sellele, et ESFi abiga saavad sajad tuhanded inimesed end soovitud erialal koolitada, aitab ESF kaasa, et kutseõppeasutused ja ülikoolid muudaksid ettevõtetele ning eraisikutele pakutavaid kursusi ja nende valikut asjakohasemaks. Eelkõige seistakse hea selle eest, et koolid õpetaksid töö saamiseks vajalikke oskusi, tegutseksid tulemuslikumalt ja pakuksid õppuritele paremaid tööväljavaateid.