Navigation path

Úspěšná odborná příprava

Svět obchodu a práce se nepřetržitě vyvíjí a tento proces je stále rychlejší. Nové produkty, služby a technologie vyžadují od pracovníků nové dovednosti. ESF pomáhá vybudovat kulturu odborné přípravy a celoživotního vzdělávání, která pracovníkům a zaměstnavatelům umožní, aby v oblasti dovedností a kompetencí drželi krok s dobou.

Už neplatí, že učení končí opuštěním školních bran. Stal se z něj celoživotní proces. S tím, jak se objevují nové produkty a služby, jak jsou přijímány inovativní technologie a postupy, jak se průmyslová odvětví a podniky restrukturalizují, aby byly konkurenceschopnější, se evropské pracovní síly musí přizpůsobovat prostředí, kde je změna běžným jevem a kde jsou nové dovednosti vždy žádoucí. Tisíce projektů ESF pomáhají pracovníkům si tyto nové dovednosti osvojit a lépe tak řídit svou kariéru.

  • Projekty ESF podporují ve spolupráci se sociálními partnery rozvoj dovedností a odbornou přípravu, zejména u přenosných kompetencí, jakými jsou digitální, jazykové a podnikatelské dovednosti. Například tam, kde jsou tradiční průmyslová odvětví na ústupu a hrozí ztráta pracovních míst, financuje ESF rekvalifikační programy, které pracovníkům pomáhají získat dovednosti pro práci v nových odvětvích.
Shutterstock/114470710
  • Poskytovatelům odborného vzdělávání se dostává pomoci při harmonizaci jejich výuky s požadavky trhu práce, přičemž se podporuje vznik většího počtu učňovských míst a praxe ve firmách.
  • Pro posílení mobility pracovníků jsou programy zajištění kvality odborného vzdělávání sjednocovány s evropskými normami. ESF rovněž nabízí pomocnou ruku při tvorbě otevřených flexibilních cest systémem vzdělávání a odborné přípravy, včetně vývoje evropské úrovně kvalifikací.

Pomoci ESF využívají stovky tisíc jednotlivců při přístupu ke kýžené odborné přípravě, podporovány jsou i univerzity a instituce odborné přípravy v zájmu zlepšení relevance a rozsahu kurzů, které jsou nabízeny společnostem a jednotlivcům. ESF zejména zajišťuje, aby se vyučovalo to, co studující potřebují pro získání zaměstnání, zlepšení svých výsledků a získání lepších pracovních vyhlídek.