Navigation path

Projekti

Projekti ESS prinašajo resnične izboljšave za življenje posameznikov in za njihove priložnosti. Projekti odpirajo vrata delu in pomagajo ljudem pri iskanju boljše zaposlitve.

Ogled rezultatov kot:

Za lažji prehod iz šole v zaposlitev

Za lažji prehod iz šole v zaposlitev (13/04/2021)

Slovenski projekt zagotavlja podporo več kot 2 000 mladim s posebnimi potrebami ter zmanjšuje diskriminacijo in socialno izključenost tako, da jim pomaga pri lažjem prehodu iz šole v zaposlitev.

Vključevanje skupin prek kulture in ustvarjalnosti

Vključevanje skupin prek kulture in ustvarjalnosti (19/12/2019)

Vključujemo in aktiviramo!To je poziv Javne agencija za knjigo Republike Slovenije, ki pomaga pri ponovnem vključevanju ljudi v družbo prek kulture in ustvarjalnosti.

Ustvarjalna pot do znanja, ki koristi vsem

Ustvarjalna pot do znanja, ki koristi vsem (29/05/2019)

V Sloveniji projekt, imenovan Ustvarjalna pot do znanja, povezuje študente in podjetja pri razvoju inovativnih rešitev za izzive, s katerimi se srečujejo podjetja in družba.

Iskalci zaposlitve se učijo med delom s programom usposabljanja na delovnem mestu

Iskalci zaposlitve se učijo med delom s programom usposabljanja na delovnem mestu (28/05/2019)

Projekt usposabljanja na delovnem mestu brezposelnim osebam v Sloveniji zagotavlja strokovno vodstvo mentorja in priložnost pridobivanja znanja med delom, kar prinaša prednosti tako za delodajalce kot tudi za iskalce zaposlitev.

Od bralcev do piscev

Od bralcev do piscev (26/07/2017)

Cilj projekta, ki ga je razvila Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, je pomagati prikrajšanim ljudem pri vključevanju v družbo – in sčasoma na trg dela – prek številnih delavnic z ustvarjalnim, kulturnim poudarkom. Projekt „Vključujemo in aktiviramo!“ je namenjen ljudem z motnjami v duševnem razvoju in težavami v duševnem zdravju, zapornikom v fazi odpusta ter osebam, ki se zdravijo zaradi odvisnosti od prepovedanih drog.

Praktično usposabljanje na kmetiji

Praktično usposabljanje na kmetiji (30/04/2015)

Slovenski projekt je ljudem iz ranljivih skupin omogočil usposabljanje na ekosocialni kmetiji, ki je bila zasnovana kot model socialnega podjetništva.
Prispevek ESS : 849 566 EUR – Udeležencev : 70

Rojevanje novih podjetnikov v Sloveniji

Rojevanje novih podjetnikov v Sloveniji (26/11/2014)

Projekt, ki pomaga brezposelnim in izobraženim mladim v Sloveniji, da odkrijejo svojo podjetniško žilico.
Prispevek ESS: EUR 3 305 101 - Udeležencev: 200+

Kako obdržati talente

Kako obdržati talente (06/11/2014)

Slovenska shema mladim ponuja kadrovske štipendije. Pomaga pri spopadanju z begom možganov, saj regionalnim podjetjem omogoča pridobivanje kakovostnega osebja.
Prispevek ESS: 11 600 000 EUR - Udeležencev: 3 400

Dobro za delovna mesta, dobro za okolje ...

Dobro za delovna mesta, dobro za okolje ... (06/11/2014)

Slovenski projekt zagotavlja delo za dolgotrajno brezposelne ženske, ki delajo v centrih za ponovno uporabo in prodajo neželenih izdelkov javnosti.Prispevek ESS: 682 000 EUR - 6

Premagovanje ovir pri zaposljivosti

Premagovanje ovir pri zaposljivosti (05/11/2014)

Projekt v Sloveniji je slepim in slabovidnim dal priložnost za delovne izkušnje v muzejih in galerijah
Prispevek ESS: 143 927 EUR - Udeležencev: 78

Točka VEM (vse na enem mestu) za podjetja

Točka VEM (vse na enem mestu) za podjetja (18/02/2013)

Slovenski spletni portal, ki je bil vzpostavljen s pomočjo sredstev ESS, omogoča lažje poslovanje podjetjem, saj pospešuje postopke in zmanjšuje birokracijo.
Prispevek ESS: 249 942,50 EUR - Udeležencev: Že več kot 300 podjetij in več kot 700 javnih uslužbencev

Zatiranje nasilja nad mladimi v kali

Zatiranje nasilja nad mladimi v kali (18/02/2013)

V Sloveniji je bil oblikovan projekt, ki je nudil usposabljanje strokovnim vzgojno-izobraževalnim delavcem ter staršem in prostovoljcem, da bi jim pomagal preprečiti nasilje in ukrepati v primerih nasilja.
Prispevek ESS: 630 351 EUR - Udeležencev: 2 900 strokovnih vzgojno-izobraževalnih delavcev.

S skupnimi močmi do znanja

S skupnimi močmi do znanja (18/02/2013)

Deset slovenskih podjetij je s pomočjo ESS združilo moči v prizadevanju za ohranitev in povečanje usposobljenosti na njihovem področju dejavnosti.
Prispevek ESS: 176 957 EUR - Udeležencev: 1444

Krepitev samozavesti za nadaljevanje izobraževanja

Krepitev samozavesti za nadaljevanje izobraževanja (25/09/2012)

Brezposelni mladi ljudje brez strokovne usposobljenosti in znanj se lahko nemalokrat soočijo s tveganjem socialne izključenosti. S pravo podporo pa nadaljevanje izobraževanja in ponovna vključitev na trg dela ne bi smela biti tako strah zbujajoča.
Prispevek ESS: € 2 530 000 (nacionalni program) - Udeležencev: 52 (10 500 po vsej državi)

Delovna mesta za ranljive pri recikliranju

Delovna mesta za ranljive pri recikliranju (23/07/2012)

Tovarna dela – Tekstil, neprofitno socialno podjetje, nudi delovna mesta na področju recikliranja ranljivim ljudem, ki jim grozi socialna izključenost.
Udeležencev: 10 iz ciljne skupine in do 30 prostovoljcev - Prispevek ESS: 249 942,50 EUR