Navigation path

Projecten

ESF-projecten helpen daadwerkelijk het leven en de kansen van individuen te verbeteren. De projecten geven toegang tot werk en helpen mensen betere banen te vinden.

Toon resultaten als:

De juiste baan dankzij een focus op skills

De juiste baan dankzij een focus op skills (26/03/2021)

Wat is belangrijker voor werkgevers? Het cv van werknemers, hun diploma's... of hun vaardigheden? In de hoofdstad van Nederland biedt een door het ESF gefinancierd project ondersteuning aan werkgevers om geschikte kandidaten te vinden door de focus te leggen op skills.

Nederlands project financiert lokaal talent en innovatie

Nederlands project financiert lokaal talent en innovatie (26/03/2021)

In Twente, Oost-Nederland, biedt het Twents Fonds voor Vakmanschap werknemers, zelfstandigen en werkzoekenden professionele training en begeleiding aan om hun kansen op de arbeidsmarkt te verhogen.

Migranten helpen bij inburgering en het vinden van werk

Migranten helpen bij inburgering en het vinden van werk (11/07/2019)

In de regio Leiden, Nederland, slaagt men er met een innovatief onderwijsprogramma in om statushouders te laten inburgeren en economisch zelfstandig te worden.

Werk bij mensen in het vizier brengen

Werk bij mensen in het vizier brengen (29/05/2019)

In Leeuwarden, Nederland, zorgt het project Vizier op werk voor een betere samenwerking met bedrijven en wordt samen met werklozen gekeken hoe hun vaardigheden kunnen voorzien in de vraag op de plaatselijke arbeidsmarkt.

Uitzendkrachten helpen om

Uitzendkrachten helpen om "fit for flex" te worden (29/05/2019)

Fit for Flex stimuleert zelfontwikkeling en een betere communicatie tussen uitzendkrachten en uitzendbureaus om zo te werken aan een cultuur van duurzame inzetbaarheid voor uitzendkrachten in Nederland.

Nieuwe ondernemingen de best mogelijke STAR/T geven

Nieuwe ondernemingen de best mogelijke STAR/T geven (29/05/2019)

In Nederland, STAR/T: Startup Accelerator for Refugees in Twente heeft een inclusieve, ondersteunende gemeenschap gecreëerd voor mensen die naar het gebied zijn gemigreerd en een eigen bedrijf willen starten.

Veiligheid leidt tot acceptatie en steun

Veiligheid leidt tot acceptatie en steun (29/05/2019)

De training Let Us Keep It Safe stelt personeel in staat belangrijke de-escalatietechnieken te delen met cliënten op woonlocaties in Nederland, met als gevolg een betere leef- en woonomgeving voor iedereen.

Laagopgeleide jongeren helpen een baan te vinden

Laagopgeleide jongeren helpen een baan te vinden (05/09/2016)

Elk talent telt is een samenwerking tussen zeven gemeenten, het UWV en zes onderwijspartijen in Noord-Limburg. Via het project kunnen laagopgeleide jongeren van 15 tot 27 jaar leren en werken.
Bijdrage van het ESF : EUR 659 985 – Deelnemers : 658

Een flexibele weg naar de arbeidsmarkt

Een flexibele weg naar de arbeidsmarkt (10/08/2016)

Flextensie geeft nieuw perspectief aan werkzoekenden, die zonder het project weinig mogelijkheden hebben. Ze kunnen tijdelijk werken met behoud van uitkering én een financiële vergoeding.
Bijdrage van het ESF : EUR 1 013 600 – Deelnemers : 250

Een diploma en werk voor ex-gedetineerden

Een diploma en werk voor ex-gedetineerden (09/08/2016)

Een project van het ministerie van Veiligheid en Justitie hielp gedetineerden om een opleiding te volgen en zo bij hun vrijlating hun kansen op werk te verbeteren.
Bijdrage van het ESF : EUR 3 921 172 – Deelnemers : 2.879

Sociale innovatie helpt onderneming in de lift

Sociale innovatie helpt onderneming in de lift (09/08/2016)

Een gezamenlijk ontwikkeld sociaal innovatieplan hielp medewerkers en management van een uitgeverij om hun werkomgeving te verbeteren en de toekomst van de onderneming veilig te stellen.
Bijdrage van het ESF : EUR 10 000 – Deelnemers : 28

Begeleiding op maat bij het zoeken naar werk

Begeleiding op maat bij het zoeken naar werk (14/10/2015)

In de Participatiefabriek krijgen werkzoekenden met een bijstandsuitkering begeleiding bij het vinden van betaald werk. Ze leren van de ervaring van andere werkzoekenden en volgen cursussen.
Bijdrage van het ESF : EUR 123 076 – Deelnemers : En geschat aantal van 100 deelnemers

Leerlingen maken gebruik van hun mogelijkheden

Leerlingen maken gebruik van hun mogelijkheden (21/02/2014)

Een project in de regio Gouda is voor leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs een grote hulp bij de begeleiding naar werk of stages die goed aansluiten bij hun profiel.
Bijdrage van het ESF: EUR 196 873 - Deelnemers: 170

Jong talent stimuleren om werkloosheid aan te pakken

Jong talent stimuleren om werkloosheid aan te pakken (15/10/2012)

Jongeren aanpak Noordoost-Brabant, kortweg het JAN-project, beoogde werkloosheid bij jongeren te voorkomen door hun onderwijs en training te bieden.

Leren op het werk in de autosector

Leren op het werk in de autosector (15/10/2012)

Het OOC-project ter „Bevordering van de instroom van jongeren in de carrosseriesector” probeert voor alle nieuwe BBL-studenten die tussen 2009 en 2011 school liepen een stageplaats te vinden om al werkend te leren.

Movares: vooruitgang in sociale innovatie boeken

Movares: vooruitgang in sociale innovatie boeken (19/10/2011)

Het project ‘Duurzame beweging’ werd gelanceerd om nieuwe bottom-upbenaderingen te vinden om een werkomgeving te creëren die is gebaseerd op wederzijds vertrouwen, flexibiliteit en het zelfvertrouwen om nieuwe ideeën uit te proberen.
Deelnemers: 750 - Bijdrage van het ESF: €91 455

Een helpende hand in moeilijke tijden

Een helpende hand in moeilijke tijden (28/09/2011)

Een door het ESF gefinancierd project in de regio IJssel-Vecht stimuleert een innovatieve manier om werkgelegenheid te scheppen voor de jongere generatie.
Deelnemers: 28 (tot 320) - Bijdrage van het ESF: €860 000