Navigation path

Hankkeet

Hyvinvointia ja osallisuutta tukevaa yhteistyötä

19/05/2020

Työterveyslaitoksen hanke on tukenut nuoria ihmisiä yhteistyöhön tavoilla, jotka eivät vain paranna heidän kokonaishyvinvointiaan, vaan myös auttavat heitä integroitumaan työelämään.

Combo-hankkeen tavoitteena on parantaa osallisuutta ammattioppilaitoksissa.

Osallistujat suunnittelivat ja johtivat omaa toimintaansa, kuten liikunnan ja kulttuurin harrastusryhmiä sekä paikallisia urheilu- ja kulttuuritapahtumia. Keskinäiseen työskentelyyn rohkaisemisen ja risteävän toiminnan (esimerkiksi oppilaitoksissa järjestetyt teatteriryhmät ja nuorisotaloilla toteutetut ammattikirjastot) ansiosta Combo edisti monimuotoisuutta ja yhteistyökykyä, joista on hyötyä työelämässä.

Ja koska osallistujat tottuivat työskentelemään eri aloilla ja erilaisissa tilanteissa, heidän hyvinvointinsa, itseluottamuksensa, pätevyytensä ja verkostoitumiskykynsä paranivat. Tämä taas osaltaan parantaa heidän opiskelu- ja työskentelytaitojaan.

”Pidimme tärkeänä sitä, että vahva nuorten osallistuminen voitiin yhdistää monialaiseen nuorten osallisuuden ja hyvinvoinnin tutkimukseen”, Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Ari Väänänen kertoo.

Uusien integrointimenetelmien kehittämisen ja eri aloilla työskentelevien nuorten osallisuuden tukemisen kautta Combo-hanke pyrkii estämään yhteiskunnallista syrjäytymistä, vahvistamaan nuorten opiskelu- ja työkykyä ja luomaan polkuja opiskelusta työelämään.


Hankkeen nimi COMBO
Hankkeen kesto 2015 - 2018
ESR:n tuki € 492,232.00
Kokonaisbudjetti € 620,239.00
Osallistujia 1580
Maa Finland
Organisaatio Finnish Institute of Occupational Health
Website https://www.ttl.fi/en/
Yhteystiedot Ari Väänänen
ari.vaananen@ttl.fi
Liittyvät linkit 1.1.1. Opening pathways for work
1.1.2. Creating chances for youth
1.2.1. Opening doors to learning
1.2.3. Training that works
Finland