Navigation path

Hankkeet

Hauska yhdenvertainen toiminta lisää hyvinvointia

17/04/2020

Suomessa nuorille opetetaan, miten he voivat luoda vertaisilleen hauskaa ja mielenkiintoista harrastustoimintaa, joka sekä lisää kaikkien hyvinvointia että edistää sosiaalista vahvistamista.

Metropolia Ammattikorkeakoulun Höntsä-hanke on luonut koulutusohjelman, joka on kohdistettu 16–25-vuotiaille nuorille, mukaan lukien niille, jotka haluavat jakaa omia harrastuksiaan vertaistensa kanssa tai jotka vetävät kulttuuri- tai liikuntakerhoja, sekä ammattilaisille, jotka haluat työskennellä nuorten parissa.

Höntsä liittyy hauskanpitoon, joten kaikki Höntsäklubin toiminta on pohjimmiltaan hauskaa ja leikkimielistä. Kulttuurista tai taiteesta kiinnostuneet nuoret voivat oppia luovia opetusmenetelmiä, joiden avulla he voivat jakaa harrastuksiaan. Liikunta- tai urheilukerhojen halukkaille vetäjille näytetään, millaisella toiminnalla he voivat parantaa osallistujien hyvinvointia sen sijaan, että he kannustaisivat heitä kilpailemaan.  

Projektipäällikkö Terhi Dahlman sanoo: ”Pyrimme luomaan verkostoja toisen asteen oppilaitosten, vapaa-ajan organisaatioiden ja julkisen sektorin välille. Hanke edistää myös vapaa-ajan toimintaa eri asuinalueilla ja kannustaa nuoria parantamaan hyvinvointiaan ja osallistumaan aktiivisesti.”

Höntsä on monialainen malli, jossa yhdistyvät nuorisotyö, kulttuurityö, liikunta, hyvinvointi, sosiaalihuolto ja terveydenhuolto, ja se lisää alueen virkistystoimintaa ja antaa iloa yhä useammalle nuorelle.


Hankkeen nimi Höntsä - Bridge Forward!
Hankkeen kesto 2018 - 2020
ESR:n tuki € 942,110.00
Kokonaisbudjetti € 1,177,637.00
Osallistujia 745
Maa Finland
Organisaatio Metropolia Univeristy of Applied Sciences
Website www.metropolia.fi
Yhteystiedot Terhi Dahlman
Terhi.dahlman@metropolia.fi
Liittyvät linkit 1.2. Better education
1.2.1. Opening doors to learning
Finland