Navigation path

Проекти

ЕСФ допринася за реалното подобряване на живота и на възможностите, с които хората разполагат. Проектите отварят врати към професионална реализация и подпомагат хората в намирането на по-добра работа.

Вижте резултатите като:

Тласък за кариерното развитие в България

Тласък за кариерното развитие в България (21/10/2016)

Проект в България осигури работа, обучение и менторство в предприятия за повече от 50 000 безработни.
Принос на ЕСФ: Не са налични данни – Участници : 52 644 заети лица

Осигуряване на безопасността на работниците на тяхното работно място

Осигуряване на безопасността на работниците на тяхното работно място (21/10/2016)

Проект в България помогна на служителите в осигуряването на безопасна работна среда чрез предоставяне на оборудване и обучение — и чрез подобряване на условията на труд.
Принос на ЕСФ: Не са налични данни – Участници : 563 работодателя; 3 914 служителя

Курсове за ограмотяване на възрастни целят да помогнат на хората да се върнат на работа

Курсове за ограмотяване на възрастни целят да помогнат на хората да се върнат на работа (20/10/2016)

Проект в България предложи курсове по грамотност за възрастни с нисък образователен статус, стремящи се да подобрят пригодността си за наемане на работа.
Принос на ЕСФ: BGN 13 697 643 – Участници : 16 662

Пекарна помага на себе си и на местната общност

Пекарна помага на себе си и на местната общност (13/10/2016)

Една пекарна в България предлага различни възможности за обучение на местни безработни жители, включително роми, младежи и дълготрайно безработни лица.
Принос на ЕСФ: : не е приложимо – Участници : + 120

Изграждане на по-добър живот в България

Изграждане на по-добър живот в България (29/09/2016)

Проект в България осигури на деца и млади хора с увреждания възможността да живеят в качествени защитени жилища и жилища с помощен персонал след закриването на остарели институции, като приюти.
Принос на ЕСФ: EUR 9 996 000 – Участници : 1 797 деца и млади хора

Намиране на семейства за уязвими деца

Намиране на семейства за уязвими деца (28/09/2016)

Схема, изпълнявана в цяла България, осигури на повече от 1 000 уязвими деца възможността да намерят любящ приемен дом.
Принос на ЕСФ: : 25 587 565 BGN – Участници : 1 228 приемни семейства

Признаване на квалификации в помощ на мобилността

Признаване на квалификации в помощ на мобилността (03/07/2013)

Българският Национален център за информация и документация има за цел да гарантира, че квалификациите за висше образование, придобити в различни държави, могат да бъдат признати бързо и ефективно.
Принос на ЕСФ: 620 500 евро – Участници: Не е наличен

Укрепване на българското гражданско общество

Укрепване на българското гражданско общество (03/07/2013)

Проект в България, насочен към укрепване на връзките между гражданското общество и обществените органи с цел подобряване на реализирането на политики.
Принос на ЕСФ: 227 883,84 лева – Участници: 204

Превръщане на училището в основно привлекателно място

Превръщане на училището в основно привлекателно място (20/01/2012)

Широкомащабната дейност на ЕСФ в България има за цел намаляване на броя на учениците, напускащи училище преди завършване на средното си образование, чрез подобряване на възможностите за трудова заетост и подпомагане на социалната интеграция сред младежите.
Участници: около 330 000 младежи - Принос на ЕСФ: €45 479 121

Специално разработени решения според нуждите на млади хора в неравностойно положение

Специално разработени решения според нуждите на млади хора в неравностойно положение (19/01/2012)

По време на 10-месечно обучение в социално предприятие млади мъже и жени от домове за сираци придобиха не само работни умения, но също и по-широки социални и комуникационни умения, които са толкова важни за улесняване на социалната интеграция.
Участници: 18 - Принос на ЕСФ: €151 000

Даване на възможност на служителите да управляват кариерата си

Даване на възможност на служителите да управляват кариерата си (04/01/2012)

Чрез проекта „Аз мога“ всяко заето лице може да кандидатства и да получи ваучер за обучение за основни умения и/или за курс за професионална квалификация — според техните желания и нужди.
Участници: 221 000 служители - Принос на ЕСФ: €60 844 000

Квалификации, които отварят врати в Европа

Квалификации, които отварят врати в Европа (14/12/2011)

Българските власти дадоха значителен тласък на заетостта и мобилността на младите хора със завършването на проекта „Административен капацитет“ на ЕСФ за признаване на квалификациите за висше образование в ЕС.
Участници: 611 - Принос на ЕСФ: €346 422

Грижи за по-справедливо бъдеще

Грижи за по-справедливо бъдеще (19/09/2011)

Мисията на фондация „За нашите деца“ в България е да се предостави възможно най-добрия старт в живота на децата от домове за социални грижи.
Участници: 12 - Принос на ЕСФ: €96 368