Navigation path

Stöd till företagande

Framgång för EU-företag och EU-branscher är avgörande för att öka sysselsättningen och skapa nya och bättre arbeten. Mycket av dessa framgångar bygger på kvalitet och färdigheter hos arbetsstyrkan och dennas förmåga att anpassa sig till förändringar. Därför använder många företagare och företag sig av ESF för att hjälpa till att stärka kompetens och flexibilitet hos derasvärdefullaste resurs - de anställda.

Att lära sig anpassning

I Europa finns det omkring 23 miljoner företag och 99 % av dem är små företag som ger två av tre jobb inom den privata sektorn. Företag och anställda arbetar i en snabbt förändrad miljö och drivs av en ökad ekonomisk integration och introduktion av ny teknik. För att växa, måste de bli flexiblare och skaffa sig ökad förmåga att förutsäga och anpassa sig till förändringar.

  • ESF hjälper företag och anställda att möta dessa utmaningar på många sätt. Till exempel, kan bättre färdigheter behövas för att hitta nya och innovativa sätt att arbeta och förbättra prestanda och locka nya anställda. Anpassning till möjligheterna för ett utsläppssnålt samhälle är en annan fokus för ESF-stödet.
  • ESF hjälper också ledningen att förbättra den exportprestanda som kan bana väg för nya marknader och leda till tillväxt. Företag och organisationer i EU använder ESF-stödet för att planera i förväg, förbättra sin prestanda, hitta nya sätt att arbeta och bibehålla och skapa hållbara jobb.

Att stödja företagare

Istockphoto/20581908

Att hjälpa människor att organisera sina företag bidrar till stor del till att skapa arbetstillfällen, vilket är orsaken till varför ESF genererar företagsamhet på många olika sätt: allt ifrån en grupp vetenskapsmän som startar ett företag för att exploatera sin senaste uppfinning till en immigrant som utbildats som inredningsarkitekt och vill skapa ett litet företag och anställa några vänner till hjälp.

  • ESF hjälper företagare och egenanställda på många sätt, som att ge stöd till utbildning i grundläggande företagsledning samt rättsliga och ekonomiska färdigheter för att bilda ett företag. Vissa projekt använder sig av affärsmentorer för att hjälpa företagarna genom de första kritiska åren. Andra främjar nätverk av företagare för att utbyta erfarenheter och erbjuda stöd.
  • Dessutom kan det vara svårt att få ekonomisk hjälp för att starta eller utöka ett litet företag, eftersom uppstarter kan vara riskabla och banker är ovilliga att bevilja lån. Som ett svar på detta, finns det många exempel på ESF-projekt med mikroekonomi som skapats i EU-länder specifikt för att låna ut relativt små belopp av kapital som nya företagare kan behöva.