Navigation path

Podpora podnikania

Úspech podnikov a priemyslu EÚ je podmienkou na zvýšenie zamestnanosti a tvorbu nových a lepších pracovných miest. Väčšina tohto úspechu vychádza z kvality a zručností pracovníkov a ich schopnosti prispôsobiť sa zmene. Mnohí podnikatelia a podniky preto využívajú ESF na rozšírenie schopností a pružnosti svojho najcennejšieho zdroja, ktorým sú ich pracovníci.

Naučiť sa prispôsobivosti

V Európe pôsobí 23 miliónov podnikov a 99 % z nich tvoria malé a stredné podniky, na ktoré pripadajú dve z troch pracovných miest v súkromnom sektore. Spoločnosti a pracovníci pôsobia v rýchlo sa meniacom prostredí, ktoré poháňa čoraz väčšia hospodárska integrácia a príchod nových technológií. Ak chcú prosperovať, musia nadobudnúť väčšiu pružnosť, a teda vedieť lepšie predvídať zmeny a prispôsobovať sa im.

  • ESF rôznymi spôsobmi pomáha spoločnostiam a pracovníkom riešiť tieto výzvy. Napríklad na dosiahnutie konkurencieschopnosti môžu byť potrebné lepšie zručnosti alebo nové a inovatívne spôsoby môžu zlepšiť výkon a prilákať nových pracovníkov. Podpora ESF sa takisto sústreďuje na prispôsobovanie sa príležitostiam, ktoré prináša nízkouhlíkové hospodárstvo.
  • ESF ďalej pomáha vedeniu zlepšovať výkon v oblasti vývozu, ktorý môže otvoriť nové trhy a viesť k rastu. Spoločnosti a organizácie v celej EÚ využívajú podporu ESF na zostavovanie plánov do budúcnosti, zlepšovanie svojho výkonu, nachádzanie nových spôsobov práce a udržiavanie a vytváranie udržateľných pracovných miest.

Podpora podnikateľov

Istockphoto/20581908

K vytváraniu pracovných miest významne prispieva pomoc ľuďom pri zakladaní ich vlastného podniku, a preto ESF podporuje podnikanie v mnohých podobách. Môže ísť napríklad o skupinu vedcov, ktorí si plánujú založiť spoločnosť, aby mohli vyrábať svoj najnovší vynález, alebo o nedávneho migranta, ktorí sa vyučil za maliara a rád by si založil malý podnik a zamestnal v ňom zopár priateľov, ktorí mu budú pomáhať.

  • ESF pomáha podnikateľom a samostatne zárobkovo činným osobám mnohými spôsobmi. Poskytuje im napr. odborné vzdelanie v oblasti základov riadenia, či právnych a finančných zručností, ktoré potrebujú na založenie podniku. Pri niektorých projektoch podnikatelia využívajú podnikateľských poradcov, ktorí ich sprevádzajú počas prvých kritických rokov. V iných projektoch sa podporuje rozvoj sietí podnikateľov na výmenu skúseností a ponuku podpory.

Získanie financií na založenie či rast malého podniku môže byť náročné, keďže začínajúce podniky môžu byť rizikové a banky nie príliš ochotné požičať prostriedky. Na druhej strane jestvuje množstvo príkladov projektov mikrofinancovania ESF zriadených v členských štátoch EÚ práve na to, aby požičiavali relatívne malý kapitál, ktorý môžu potrebovať začínajúci podnikatelia.