Navigation path

O mână de ajutor în afaceri

Reușita companiilor și a industriei UE este de importanță vitală pentru creșterea ocupări forței de muncă și pentru crearea de locuri de muncă noi și mai bune. În mare parte, această reușită se bazează pe calitatea și competențele forței de muncă, precum și pe abilitatea acesteia de a se adapta la schimbări. De aceea, numeroși întreprinzători și numeroase companii apelează la ajutorul FSE pentru a spori competențele și flexibilitatea celei mai valoroase resurse a lor – angajații.

Învățarea adaptării

În Europa există aproximativ 23 de milioane de companii, iar 99 % dintre acestea sunt întreprinderi mici, care însumează două treimi din locurile de muncă din sectorul privat. Companiile și angajații funcționează într-un mediu aflat într-o schimbare rapidă, ai cărui factori determinanți sunt integrarea economică globală și apariția unor noi tehnologii. Pentru a prospera, ei trebuie să devină flexibili – mai capabili de a anticipa schimbările și a se adapta la acestea.

  • FSE ajută companiile și angajații să facă față acestor provocări în numeroase modalități. De exemplu, concurența poate impune perfecționarea competențelor sau se poate asigura creșterea performanțelor și atragerea unor angajați noi prin modalități de lucru noi și inovatoare. Adaptarea la oportunitățile oferite de economia cu emisii de carbon reduse este și ea unul dintre aspectele vizate de sprijinul FSE.
  • De asemenea, FSE ajută managementul să obțină performanțe de export sporite, care să deschidă noi piețe și să genereze creștere economică. În întreaga UE există companii și organizații care folosesc sprijinul FSE pentru planificare, pentru sporirea performanțelor, pentru a găsi noi modalități de lucru și pentru a menține și crea locuri de muncă durabile.

Sprijinirea întreprinzătorilor

Istockphoto/20581908

Susținerea oamenilor în vederea înființării unei companii proprii contribuie semnificativ la crearea de locuri de muncă, acesta fiind motivul pentru care FSE încurajează antreprenoriatul în numeroase forme: de exemplu, un grup de oameni de știință care înființează o companie pentru a-și fabrica ultima invenție sau un proaspăt imigrant care a obținut o calificare ca decorator și dorește să își înființeze o mică afacere și să angajeze câțiva prieteni.

  • FSE ajută întreprinzătorii și liber-profesioniștii în numeroase moduri, inclusiv prin susținerea unor cursuri pentru dobândirea de competențe de management, juridice și financiare de bază în vederea înființării unei companii. Unele proiecte folosesc mentori în afaceri pentru a-i ajuta pe întreprinzători să depășească etapa critică a primilor ani. Altele promovează rețelele de întreprinzători pentru a permite schimburi de experiență și a oferi sprijin.
  • În plus, obținerea finanțării necesare pentru înființarea sau dezvoltarea unei mici afaceri se poate dovedi a dificilă, riscurile cu care se confruntă companiile noi făcând ca băncile să fie reticente în privința acordării de credite. Ca reacție, există numeroase exemple de proiecte de microfinanțare FSE implementate în țările UE, având drept scop tocmai împrumutul unui capital relativ mici de care ar putea avea nevoie noii întreprinzători.