Navigation path

Wzmacnianie działalności gospodarczej

Sukces przedsiębiorstw i całego przemysłu w UE to kluczowy warunek zwiększenia liczby miejsc pracy oraz tworzenia nowych, lepszych możliwości zatrudnienia. Filarami pomyślnej działalności są jakość siły roboczej, jej kwalifikacje oraz zdolność dostosowywania się do zmian. Z tego powodu wielu przedsiębiorców i wiele firm korzysta ze wsparcia EFS, aby podnosić kompetencje i elastyczność pracowników, którzy są najcenniejszym zasobem każdego przedsiębiorstwa.

Nauka adaptacji

W Europie działa około 23 mln przedsiębiorstw, z czego aż 99% to małe firmy zatrudniające łącznie 2/3 wszystkich pracowników sektora prywatnego. Firmy i pracownicy funkcjonują w szybko zmieniającym się otoczeniu, na które wpływają nowe technologie i globalna integracja gospodarki. Skuteczne prowadzenie działalności wymaga większej elastyczności oraz zdolności prognozowania i dostosowywania się do zmian.

  • EFS ułatwia przedsiębiorstwom i pracownikom sprostanie tym wyzwaniom na wiele sposobów. Lepsze umiejętności są bowiem warunkiem konkurencyjności, a nowe i innowacyjne sposoby pracy mogą poprawić wydajność i przyciągnąć nowych pracowników. Innym ważnym obszarem wsparcia EFS jest dostosowanie się do możliwości, jakie stwarza gospodarka oparta na ograniczonym zużyciu węgla.
  • EFS pomaga również przedsiębiorstwom w poprawie możliwości eksportu, co daje szanse na zdobycie nowych rynków i dalszy rozwój. Dzięki wsparciu EFS firmy i organizacje w całej Unii Europejskiej mogą planować działalność, poprawić wydajność, znaleźć nowe sposoby pracy oraz utrzymywać i tworzyć stabilne miejsca pracy.

Wspieranie przedsiębiorców

Istockphoto/20581908

Pomaganie ludziom w rozpoczęciu działalności gospodarczej na własny rachunek to ważny element działań na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy. Z tego powodu EFS wspiera przedsiębiorczość w różnych formach. Wsparcie może na przykład obejmować grupę naukowców, którzy zakładają przedsiębiorstwo w celu wprowadzenia najnowszego wynalazku na rynek lub niedawnego imigranta, który ukończył kurs dekoratora i chce otworzyć małą firmę, a następnie zatrudnić w niej kilku znajomych.

  • EFS pomaga przedsiębiorcom i osobom samozatrudnionym na wiele sposobów, między innymi przez podstawowe szkolenia w zakresie zarządzania lub umiejętności prawnych i finansowych niezbędnych do rozpoczęcia działalności. W ramach niektórych projektów instruktorzy biznesu pomagają przedsiębiorcom prowadzić działalność w pierwszych, najważniejszych latach. Inne projekty promują tworzenie sieci przedsiębiorców na potrzeby wymiany doświadczenia i wzajemnej pomocy.
  • Ponadto uzyskanie finansowania w celu założenia lub rozwinięcia małej firmy może okazać się trudne, ponieważ banki nie są skłonne do ponoszenia ryzyka związanego z udzieleniem kredytów nowo powstającym przedsiębiorstwom. W związku z tym w krajach UE realizowanych jest wiele projektów EFS w zakresie mikrofinansowania, które umożliwiają przedsiębiorcom w potrzebie zaciągnięcie względnie niewielkiej pożyczki.