Navigation path

Bloeiende bedrijven

Het succes van bedrijven en industrie in de EU is essentieel om de werkgelegenheid te vergroten en nieuwe en betere banen te creëren. Veel van dit succes is gegrondvest op de kwaliteit en vaardigheden van de werknemers en op hun vermogen om zich aan te passen aan verandering. Dat is de reden dat veel ondernemers en bedrijven het ESF gebruiken om de competenties en flexibiliteit van hun waardevolste bedrijfsmiddel - hun werknemers - te bevorderen.

Leren aanpassen

Er zijn in Europa ongeveer 23 miljoen bedrijven en 99 % daarvan zijn kleine bedrijven. Zij verschaffen twee van de drie banen in de particuliere sector. Bedrijven en werknemers werken in een snel veranderend klimaat dat wordt bepaald door een toenemende mondiale economische integratie en de opkomst van nieuwe technologieën. Om te kunnen floreren, moeten ze flexibeler worden – ze moeten vooruit kunnen kijken en zich aanpassen aan veranderingen.

  • Het ESF zorgt er op allerlei manieren voor dat bedrijven en werknemers deze uitdagingen het hoofd kunnen bieden. Er zijn wellicht betere vaardigheden nodig om de concurrentie het hoofd te bieden en nieuwe en innovatieve manieren van werken zouden de prestaties kunnen verbeteren en nieuwe werknemers kunnen aantrekken. Het aanpassen aan de kansen die de koolstofarme economie biedt is ook een speerpunt voor ESF-steun.
  • Het ESF helpt ook bedrijven bij het verbeteren van de exportprestaties, zodat er nieuwe markten kunnen worden betreden en er meer groei ontstaat. Bedrijven en organisaties in de hele EU gebruiken ESF-steun om vooruit te plannen, hun prestaties te verbeteren, nieuwe manieren van werken te vinden en duurzame banen te behouden en te scheppen.

Ondernemers ondersteunen

Istockphoto/20581908

Mensen helpen bij het opzetten van hun eigen bedrijf draagt in belangrijke mate bij aan het scheppen van banen en daarom koestert het ESF ondernemerschap in vele vormen, zoals een groep wetenschappers die een bedrijf beginnen om hun nieuwste uitvinding te produceren of een recent aangekomen migrant die is opgeleid als huisschilder en die nu een bedrijfje wil opzetten en wat vrienden in dienst wil nemen.

  • Het ESF helpt ondernemers en zelfstandigen op veel manieren, bijvoorbeeld met subsidie voor een cursus basismanagement en juridische en financiële vaardigheden voor het opzetten van een bedrijf. Sommige projecten gebruiken mentors uit het bedrijfsleven om ondernemers door de kritische eerste jaren heen te helpen. Andere projecten stimuleren ondernemersnetwerken waarin ervaringen worden uitgewisseld en men elkaar ondersteunt.
  • Daarnaast kan het moeilijk zijn de financiën te krijgen om een bedrijfje op te zetten of uit te breiden, omdat starters een risico kunnen vormen en banken terughoudend zijn met het verstrekken van leningen. In reactie daarop zijn er veel voorbeelden van ESF-microfinancieringsprojecten in EU-landen die speciaal gericht zijn op het uitlenen van de relatief kleine bedragen die nieuwe ondernemers nodig hebben.