Navigation path

Verslo skatinimas

ES bendrovių ir pramonės sėkmė yra gyvybiškai svarbi, siekiant padidinti užimtumo apimtis ir sukurti naujų bei geresnių darbo vietų. Didžioji šios sėkmės dalis pagrįsta darbo jėgos kokybe ir įgūdžiais bei jos sugebėjimu prisitaikyti prie pasikeitimų. Todėl daug verslininkų ir bendrovių naudojasi ESF pagalba gerindami savo vertingiausių išteklių – darbuotojų – kompetencijas ir lankstumą.

Mokymasis prisitaikyti

Europoje yra apie 23 milijonai bendrovių, 99 % jų – mažos įmonės, kurios užtikrina du trečdalius privataus sektoriaus darbo vietų. Bendrovės ir darbuotojai veikia sparčiai kintančioje aplinkoje, skatinamos didėjančios pasaulinės ekonomikos integracijos ir naujų technologijų atsiradimo. Norėdamos klestėti jos turi tapti lankstesnės – sugebėti geriau nuspėti pasikeitimus ir prie jų prisitaikyti.

  • ESF įvairiais būdais padeda bendrovėms ir darbuotojams susidoroti su šiais iššūkiais. Pavyzdžiui, norint konkuruoti gali prireikti geresnių įgūdžių, arba taikyti naujus ir novatoriškus darbo metodus, kurie gali pagerinti našumą ir pritraukti naujų darbuotojų. Kitas ESD pagalbos tikslas yra prisitaikymas prie mažos anglies dioksido kiekio ekonomikos teikiamų galimybių.
  • ESF taip pat padeda vadovybei gerinti eksporto našumą, kuris gali atverti naujas rinkas ir padėti augti. Visos ES bendrovės ir organizacijos naudojasi ESF pagalba planuodamos ateitį, gerindamos savo našumą, kurdamos naujus darbo metodus ir išlaikydamos bei įsteigdamos ilgalaikes darbo vietas.

Verslininkų rėmimas

Istockphoto/20581908

Žmonių, steigiančių nuosavas bendroves, rėmimas labai padeda kurti darbo vietas, todėl ESF skatina verslumą įvairiomis formomis; taip, pvz., mokslininkų grupė, įkuria jų naujausią išradimą gaminančią bendrovę, arba nesenai atvykęs imigrantas baigęs dekoratoriaus mokslus nori įkurti mažą įmonę ir įdarbinti kelis draugus, kurie jam padės.

  • ESF parama verslininkams ir savarankiškai dirbantiems asmenims teikiama įvairiais būdais, įskaitant pagalbą mokantis bazinio vadovavimo, gilinant teisines ir finansines su bendrovės įsteigimu susijusias žinias. Kai kuriuose projektuose pasitelkiami verslo konsultantai, padedantys verslininkams pirmaisiais metais, kurie būna sudėtingiausi. Kiti skatina verslininkų tinklų, skirtų keistis patirtimi ir siūlyti pagalbą, kūrimą.
  • Be to, mažai įmonei steigti arba plėstis reikalingo finansavimo gavimas gali būti sudėtingas, nes pradedančios veiklą įmonės gali būti rizikingos ir bankai nenori teikti paskolų. Reaguojant į tai, ESF parengia daug mikrofinansavimo projektų, specialiai sukurtų ES šalyse, pagal kuriuos skolinamos santykinai mažos kapitalo sumos, kurių gali prireikti naujiems verslininkams.