Navigation path

Et stærkere erhvervsliv

Det er afgørende for at opnå øget beskæftigelse og skabe nye og bedre job, at EU's virksomheder og industrier trives. For at sikre fremgang og gode resultater i virksomhederne er det helt afgørende, at arbejdsstyrken har de rette kvalifikationer og høj forandringsparathed. Derfor benytter mange iværksættere og virksomheder muligheden for med støtte fra ESF at udbygge både kompetencer og fleksibilitet hos deres mest værdifulde ressource, nemlig medarbejderne.

Tilpasningsevne

Der er omkring 23 millioner virksomheder i EU. 99 % af dem er mindre virksomheder, og de beskæftiger to tredjedele af arbejdsstyrken i den private sektor. Virksomhederne og medarbejderne skal være i stand til at agere i markeder i hastig forandring præget af en stigende global integration og introduktion af nye teknologier. Hvis virksomhederne skal klare sig på sigt, skal de være mere fleksible og i højere grad i stand til at forudse og tilpasse sig til forandringerne.

  • ESF hjælper virksomhederne og medarbejderne med at løfte udfordringerne på mange forskellige måder. Der kan være behov for bedre færdigheder for at øge konkurrenceevnen eller for at indføre nye og innovative arbejdsprocesser for at sikre bedre indtjening og tiltrække nye medarbejdere. Tilpasning til mulighederne i en lavkulstoføkonomi er et andet af ESF's fokusområder.
  • ESF hjælper virksomhedernes ledelse med at øge eksporten og komme ind på nye markeder, hvor der er nye vækstmuligheder. Overalt i EU modtager virksomheder og organisationer bistand fra ESF med det mål at planlægge bedre, forbedre resultaterne, udvikle nye arbejdsmetoder og fastholde og skabe bæredygtige job.

Støtte til iværksættere

Istockphoto/20581908

Hjælp til opstart af nye virksomheder bidrager betydeligt til jobskabelsen, og derfor støtter ESF iværksættere på mange måder.Det kan være en gruppe forskere, der ønsker at starte en virksomhed for at producere deres seneste opfindelse, eller en indvandrer, der har uddannet sig til boligekspert og ønsker at starte en virksomhed og ansætte nogle venner til at hjælpe med arbejdet.

  • ESF støtter iværksættere og selvstændige på mange måder, blandt andet med støtte til uddannelse i generel ledelse, økonomi og jura med henblik på opstart af egen virksomhed. Nogle projekter etablerer mentorordninger, der skal hjælpe de nye iværksættere gennem de første kritiske år. Andre støtter etablering af netværk for iværksættere for at fremme erfaringsudveksling og gensidig støtte.
  • Det kan være vanskeligt at skaffe finansiering til at etablere eller udvide en mindre virksomhed, da nystartede virksomheder ofte indebærer en vis risiko, og bankerne er tilbageholdende med at tilbyde finansiering. Derfor ser man mange eksempler i EU-landene på etablering af mikrofinansieringsprojekter under ESF med det konkrete formål at stille den relativt beskedne kapital til rådighed, som nye iværksættere har brug for.