Navigation path

Podpora podnikání

Úspěch podniků a průmyslu EU je zcela zásadní pro zvyšování zaměstnanosti a tvorbu nových a lepších pracovních míst. Velká část tohoto úspěchu je postavena na kvalitě a dovednostech pracovních sil a jejich schopnosti přizpůsobit se změnám. A právě z tohoto důvodu využívá mnoho podnikatelů a podniků ESF, aby podpořili kompetence a flexibilitu svého nejcennějšího zdroje – svých pracovníků.

Získat schopnost přizpůsobit se

V Evropě působí přibližně 23 milionů podniků, přičemž 99 % z nich jsou podniky malé, které vytvářejí dvě třetiny pracovních míst v soukromém sektoru. Společnosti a pracovníci působí v rychle se měnícím prostředí, jehož hybnou silou je rostoucí globální ekonomická integrace a vznik nových technologií. Aby uspěli, musí být stále flexibilnější – musí být schopni lépe předvídat a přizpůsobovat se změnám.

  • ESF pomáhá společnostem a pracovníkům vyrovnat se s těmito výzvami četnými způsoby. Například pro konkurenceschopnost mohou být zapotřebí lepší dovednosti, nové a inovativní metody práce pak mohou zvýšit výkonnost a přilákat nové pracovníky. Další problematikou, na kterou se podpora ESF zaměřuje, jsou i příležitosti, které přináší nízkouhlíkové hospodářství, a schopnost přizpůsobit se jim.
  • ESF pomáhá vedením společností také zlepšit výsledky v oblasti vývozu, které mohou otevřít nové trhy a vést k dalšímu růstu. Společnosti a organizace v celé EU využívají podpory ESF k plánování budoucnosti, zlepšování svých výsledků, hledání nových metod práce a k zachování a tvorbě udržitelných pracovních míst.

Podpora podnikatelů

Istockphoto/20581908

Pomoc lidem založit si vlastní společnost významným způsobem přispívá k tvorbě pracovních míst, a proto ESF podporuje podnikání mnoha způsoby, např. skupinu vědců, kteří zakládají společnost, v níž budou vyrábět svůj nejnovější vynález, nebo nedávného migranta, který se vyučil malířem pokojů a chce si založit malou firmu a zaměstnat pár přátel, kteří mu budou pomáhat.

  • ESF je podnikatelům a osobám samostatně výdělečně činným nápomocen mnoha způsoby, včetně podpory jejich zaškolení v oblastech základního řízení či právních a finančních dovedností nezbytných pro založení podniku. Některé projekty využívají služeb obchodních poradců, kteří podnikatelům pomáhají v kritických prvních rocích podnikání. Jiné projekty podporují sítě podnikatelů, které slouží k výměně zkušeností a nabídce podpory.
  • Může se ukázat, že získat finanční prostředky na založení či rozšíření malého podniku může být obtížné, jelikož rozjezdy mohou být riskantní a banky nemusí být ochotny tyto potřebné prostředky půjčit. V této souvislosti lze jako příklad pomoci v zemích EU uvést projekty mikrofinancování ze zdrojů ESF, díky nimž si začínající podnikatelé mohou půjčit relativně malé částky kapitálu, který potřebují.