Navigation path

FAKTA OCH SIFFROR

Ta reda på vilka belopp som är tillgängliga för ESF, vem deltar för närvarande och vilken typ av projekt finansieras av ESF i hela Europa.

'ESF spending' database
Finansiell information

ESF-stöd per medlemsstat

'ESF beneficiaries' interface
Förteckning över verksamheter

Tillträde till förteckningar över verksamheter (på nationella webbplatser)

'ESF participants' database
Fakta om deltagande

Fakta över deltagande enligt geografiska och demografiska kriterier

OP database
Programinformation

Information om operativa program (prioriteringar, mål, finansiering, kontakter)

ESF projects examples
Exempel på projekt

Exempel på ESF-projekt i hela Europa