Navigation path

PODATKI IN ŠTEVILKE

Odkrijte, kateri zneski so na voljo za ESS, kdo pravzaprav sodeluje in kakšne projekte ESS financira po vsej Evropi.

'ESF spending' database
Finančne informacije

Dodelitve iz ESS po državah članicah

'ESF beneficiaries' interface
Seznami operacij

Dostop do seznamov sofinanciranih operacij (na nacionalnih spletnih straneh)

'ESF participants' database
Podatki o sodelovanju

Podatki o sodelovanju glede na geografska in demografska merila

OP database
Informacije o programu

Podatki o operativnem programu (prednostne naloge, cilji, financiranje, kontakt)

ESF projects examples
Primeri projektov

Primeri projektov ESS po vsej Evropi