Navigation path

Údaje a čísla

Spoznajte, aké sumy sú dostupné pre ESF, kto sa zúčastňuje projektov a aké projekty sa financujú z ESF v rámci celej Európy.

'ESF spending' database
Finančné informácie

Prostriedky ESF vyčlenené pre členské štáty

'ESF beneficiaries' interface
Zoznam operácií

Prístup k zoznamom spolufinancovaných operácií (na vnútroštátnych webových lokalitách)

'ESF participants' database
Údaje o účasti

Údaje o účasti podľa geografických a demografických kritérií

OP database
Informácie o programe

Podrobnosti o operačnom programe (priority, ciele, financovanie, kontakt)

ESF projects examples
Príklady projektov

Príklady projektov ESF v celej Európe