Navigation path

Dane i liczby

Poznaj kwoty przydzielane w ramach EFS, rodzaje projektów finansowanych ze środków EFS oraz dowiedz się, kto rzeczywiście w nich uczestniczy w całej Europie.

'ESF spending' database
Informacje finansowe

Przydziały EFS dla danego państwa członkowskiego

'ESF beneficiaries' interface
Lista działań

Dostęp do list dofinansowanych działań (na stronach poszczególnych krajów)

'ESF participants' database
Dane dotyczące uczestnictwa

Dane dotyczące uczestnictwa w projektach według kryteriów geograficznych i demograficznych

OP database
Informacje o programie

Informacje o programie operacyjnym (priorytety, cele, finansowanie, kontakt)

ESF projects examples
Przykłady projektów

Przykładowe projekty EFS na terenie Europy