Navigation path

Gegevens en cijfers

Ontdek welke bedragen er voor het ESF beschikbaar zijn, wie er op dit moment deelnemen en wat voor projecten er in heel Europa door het ESF gefinancierd worden.

'ESF spending' database
Financiële informatie

ESF-toewijzingen per lidstaat

'ESF beneficiaries' interface
Actielijst

Naar de lijst van medegefinancierde acties (op nationale websites)

'ESF participants' database
Deelnemersgegevens

Deelnemersgegevens volgens geografische en demografische criteria

OP database
Programma-informatie

Details over operationele programma's (prioriteiten, doelstellingen, financiering, contact)

ESF projects examples
Projectvoorbeelden

Voorbeelden van ESF-projecten in Europa