Navigation path

Dejta u ċifri

Sib liema ammonti huma disponibbli għall-FSE, min fil-fatt qed jipparteċipa u liema tip ta' proġetti qegħdin jiġu ffinanzjati mill-FSE madwar l-Ewropa.

'ESF spending' database
Informazzjoni finanzjarja

Allokazzjonijiet tal-FSE għal kull Stat Membru

'ESF beneficiaries' interface
Listi ta' operazzjonijiet

Aċċess għal-listi ta' operazzjonijiet kofinanzjati (fuq siti elettroniċi nazzjonali)

'ESF participants' database
Dejta tal-parteċipazzjoni

Dejta dwar il-parteċipazzjoni skont il-kriterji ġeografiċi u demografiċi

OP database
Informazzjoni tal-programm

Dettalji tal-Programm Operazzjonali (prijoritajiet, miri, finanzjament, kuntatt )

ESF projects examples
Eżempji tal-proġett

Eżempji tal-proġetti FSE madwar l-Ewropa kollha