Navigation path

TIEDOT JA LUVUT

Tietoa ESR:n käyttöön osoitetuista rahoitusmääristä, varsinaisista osallistujista ja hankkeista, joita ESR rahoittaa kaikkialla Euroopassa.

'ESF spending' database
Taloudelliset tiedot

ESR:n määrärahat jäsenvaltiota kohden

'ESF beneficiaries' interface
Luettelot toimista

Luettelot yhteisrahoitusta saaneista toimista (kansallisilla verkkosivuilla)

'ESF participants' database
Tiedot osallistujista

Osallistujia koskevat tiedot maantieteellisten ja väestöryhmää koskevien kriteerien perusteella

OP database
Ohjelmia koskevat tiedot

Toimenpideohjelmien tiedot (painopisteet, tavoitteet, rahoitus, yhteystiedot)

ESF projects examples
Esimerkkejä hankkeista

Esimerkkejä ESR:n hankkeista kaikkialla Euroopassa