Navigation path

Arvud ja andmed

Uurige järele, milliseid summasid saab ESF kasutada, kes osalevad ja milliseid projekte ESF Euroopas rahastab.

'ESF spending' database
Rahaline teave

ESFi eraldised liikmesriikide kaupa

'ESF beneficiaries' interface
Tegevusalade loendid

Juurdepääs kaasrahastatava tegevuse loenditele (siseriiklikel veebilehtedel)

'ESF participants' database
Osalejad

Teave osalejate kohta geograafiliste või demograafiliste kriteeriumide alusel

OP database
Rakenduskavad

Rakenduskavade üksikasjalikud andmed (prioriteedid, eesmärgid, rahastamine, kontaktid)

ESF projects examples
Projektide näited

ESFi projektide näited kogu Euroopas