Navigation path

ÚDAJE A ČÍSLA

Zjistěte, jaké částky jsou pro ESF k dispozici, kdo se skutečně účastní a jaký typ projektů ESF v různých částech Evropy financuje.

'ESF spending' database
Finanční informace

Příděly z ESF podle jednotlivých členských států

'ESF beneficiaries' interface
Seznam operací

Přístup k seznamům spolufinancovaných operací (na národních internetových stránkách)

'ESF participants' database
Údaje o účasti

Údaje o účasti podle geografických a demografických kritérií

OP database
Informace o programu

Podrobnosti o operačních programech (priority, cíle, financování, kontakt)

ESF projects examples
Příklady projektů

Příklady projektů ESF v celé Evropě