Navigation path

ESS v Sloveniji

Slovenija usmerja podporo ESS na državljane, ki jo najbolj potrebujejo. Ukrepi za zaposlovanje in socialno vključenost pomagajo ogroženim Slovencem in tistim, ki se soočajo z ovirami pri delu, da bi pridobili enake spretnosti, znanje, kvalifikacije in možnosti za delo kot drugi.

Po Evropi in v Sloveniji ESS podpira trg delovne sile, pomaga ljudem najti boljše službe in zagotavlja bolj pravičen življenjski standard ter več zaposlitvenih možnosti za vse državljane EU. To uresničuje z vlaganjem v evropski človeški kapital - njegove delavce, mlade ljudi, prikrajšane skupine in iskalce zaposlitve. Na deset tisoče projektov ESS se odvija v evropskih velemestih, mestih, podeželskih skupnostih in soseskah. Ti projekti odpirajo vrata k boljšim spretnostim, znanju, delu, kvalifikacijam in bolj vključujoči družbi za vse Evropejce.

Priložnosti za vse

Slovenija uporablja sklad ESS kot investicijo v spretnosti, znanje in priložnosti. Močan poudarek je na ustvarjanju okolja, ki podpira mlade in starejše ljudi, manj usposobljene ter dolgotrajno brezposelne in zagotavlja možnost izobraževanja na področju poklicnih spretnosti, da se poveča njihova možnost zaposlitve. Do leta 2020 bo od teh ukrepov imelo korist okoli 25.000 ljudi. ESS pomaga poiskati službo tudi diplomantom, kot je prikazano pri vladnem projektu, ki spodbuja delodajalce, da jim nudijo delovne izkušnje in koristijo njihove spretnosti in znanje.

Podpora vključevanja

Projekti ESS prispevajo tudi k velikemu zmanjšanju števila Slovencev, ki so na pragu revščine – cilj do leta 2020 je okoli 90.000 ljudi manj. Dejavnosti aktivnega vključevanja, dostop do kakovostnega zdravstva in socialnih storitev ter oglaševanje socialnih podjetij so primeri ukrepov v teku. Tak projekt je tudi romska restavracija v Mariboru, ki ponuja zaposlitev domačinom. Te vrste pobud za socialno vključenost podpirajo prikrajšane ljudi – naj bodo to manjšine ali invalidi – in zagotavljajo, da imajo dostop do enakih socialnih in poklicnih priložnosti kot drugi.

ESS pomaga izboljševati tudi učinkovitost slovenskega pravnega in administrativnega sistema, tako da lahko bolje služi državljanom in prispeva k boljšemu poslovnemu okolju – s tem izboljšuje življenjski standard in ekonomsko konkurenčnost.