Navigation path

ESF i Sverige

Sverige använder ESF-finansiering för att få in fler människor i arbetslivet, genom att hjälpa dem att skaffa sig nya kompetenser och bättre tillgång till utbildning och arbetsmöjligheter. Dessa insatser innefattar initiativ för att säkerställa att lokala problem bemöts med lokala lösningar.

Runt om i Europa och i Sverige stöder ESF arbetsmarknaden, hjälper människor att få bättre arbeten och säkerställer rättvisare levnadsstandarder samt fler arbetsmöjligheter för alla medborgare i EU. Detta görs med hjälp av investeringar i Europas humankapital – arbetstagare, unga människor, missgynnade grupper samt alla arbetssökande. Tiotusentals ESF-projekt är aktiva i Europas städer, småstäder, landsbygdssamhällen och stadsdelar. De öppnar dörrarna till bättre kompetenser, arbeten, behörigheter och ett mer inkluderande samhälle för alla européer.

Mer kompetens för fler arbetare

Sverige avsätter den huvudsakliga delen av ESF-finansieringen till att främja arbetskraften, framför allt genom att hjälpa unga människor och människor med invandrarbakgrund, särskilt kvinnor. Genom projekt runt om i landet skapas skräddarsydda vägar in i arbetslivet för människor som står inför särskilda hinder, som låg utbildning eller funktionsnedsättningar. Dessa vägar inbegriper en rad åtgärder, som individuell coachning och utbildning som ger nya kompetenser – ett exempel är projektet Norrsken för missgynnade arbetssökande. Unga människor ges i vissa regioner extra stöd via Sysselsättningsinitiativet för ungdomar. Vidare stöttar ESF arbetsgivare och äldre arbetstagare för att göra det möjligt för de senare att fortsätta arbeta längre – till exempel genom anpassad arbetsutövning och uppdaterade kompetenser.

Sveriges ESF-program har även regionala åtgärdsplaner för att säkerställa att lösningarna motsvarar lokala och regionala behov, till exempel med lokala projekt för långtidsarbetslösa och svar på förändringar i lokala industrier. För ett bättre resultat genomförs dessa aktiviteter dessutom tillsammans med åtgärder från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf). Särskilt fokus riktas på att få in unga svenskar med invandrarbakgrund i arbetslivet och att undvika marginalisering med hjälp av aktiviteter som projektet Ung Framtid.

Uppdatering av utbildning och praktik

På utbildningsområdet gör ESF-investeringarna att praktiksystemen blir mer relevanta, så att man säkerställer att människor får rätt kompetens för att komma in i arbetslivet. Det finns även stöd för en kombination av arbete och praktik samt för lärlingsplatser. Alla arbetare och arbetssökande uppmuntras att ta till vara på möjligheter till livslångt lärande, för att se till att deras kompetenser är aktuella.