Navigation path

FSE în România

România investește în capitalul uman – și mai ales în tineri – prin creșterea ratei de ocupare a forței de muncă și a nivelului rezultatelor în învățământul superior și vocațional. De asemenea, finanțarea prin FSE susține inițiative de abordare a provocărilor sociale și a sărăciei din țară, mai ales în rândul comunităților defavorizate sau marginalizate.

FSE susține piața muncii în întreaga Europă și în România, ajutând oamenii să obțină locuri de muncă mai bune și asigurând un nivel de trai mai echitabil și mai multe oportunități de ocupare a forței de muncă pentru toți cetățenii UE. Aceasta se realizează prin investiții în capitalul uman din Europa – lucrători, tineri, grupuri defavorizate și toți cei aflați în căutarea unui loc de muncă. Zeci de mii de proiecte FSE sunt în derulare în orașele, localitățile, comunitățile rurale și comunitățile de cartier din Europa. Acestea deschid poarta către competențe, calificări și locuri de muncă mai bune, precum și către o societate favorabilă incluziunii sociale pentru toți cetățenii europeni.

Avantajele capitalului uman

FSE sprijină accesul oamenilor pe piața muncii prin îmbunătățirea calificărilor și a competențelor acestora în vederea satisfacerii cerințelor profesionale. Se fac eforturi de facilitare a accesului la locuri de muncă, mai ales pentru șomerii de lungă durată și persoanele inactive economic, pentru lucrătorii mai în vârstă, pentru persoanele cu dizabilități și pentru persoanele cu un nivel de educație mai scăzut. Susținerea include dezvoltarea competențelor acestora, încurajarea mobilității forței de muncă între diferite regiuni din România și sprijin pentru găsirea unui loc de muncă. Tinerii neîncadrați profesional și care nu urmează un program de educație sau formare (NEET) sunt ajutați prin măsuri adaptate la profilurile și nevoile acestora, precum Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor.

Grija față de comunități

FSE facilitează și accesul persoanelor defavorizate pe piața muncii, inclusiv al romilor, dezvoltându-le competențele și susținând antreprenoriatul și întreprinderile sociale. De exemplu, un proiect FSE abordează probleme de ocupare a forței de muncă și de mediu, oferindu-le membrilor grupurilor defavorizate consiliere și formare profesională. Beneficiind de o susținere specifică în sănătate și serviciile sociale, țara se îndepărtează de asistența instituțională în favoarea soluțiilor oferite în cadrul comunității pentru copii, persoane vârstnice și persoane cu dizabilități.

Formarea competențelor

România reduce numărul de persoane care abandonează școala timpuriu prin susținerea celei de-a doua șanse la educație pentru tinerii NEET și prin îmbunătățirea accesibilității și a calității învățământului superior. De asemenea, finanțarea prin FSE impulsionează uceniciile, stagiile și învățarea pe tot parcursul vieții, perfecționând competențele profesorilor și susținând învățământul vocațional și formarea, pentru a satisface mai bine cererea de pe piața muncii. Sunt ajutate prin burse de studiu mai ales persoanele defavorizate, cum ar fi romii, persoanele din mediul rural sau cele slab calificate.

Servicii publice mai bune

S-a stabilit un program dedicat, menit să ajute administrația publică și sistemul judiciar din România să răspundă mai bine la cerințele economiei și ale pieței. Măsurile susținute de FSE au ca scop îmbunătățirea eficienței, a transparenței și a accesibilității serviciilor publice și a tribunalelor. Aproximativ 90 000 de angajați din administrația publică și din sistemul judiciar vor urma cursuri de formare, iar circa 250 de instituții publice și judiciare vor beneficia direct de finanțarea programului, alte câteva mii de instituții bucurându-se de beneficii indirecte în urma intervențiilor planificate.