Navigation path

ESF u Hrvatskoj

Hrvatska povezuje sredstva iz ESF-a i EFRR-a za izgradnju društva koje će u sklopu svoje državne razvojne strategije imati više poslova i veću razinu uključenosti. Ciljane su također i bolje mogućnosti obrazovanja i učinkovitije javne službe.

Diljem Europe i u Hrvatskoj ESF je usmjeren na poticanje poduzetništva, pružanje pomoći posloprimcima u pronalaženju boljih radnih mjesta i uspostavu pravednijih životnih standarda i mogućnosti zapošljavanja za sve građane EU-a. Njegovo se djelovanje temelji na ulaganju u ljudske resurse u Europi – radnike, mlade ljude, osobe u nepovoljnom položaju i sve one koji su u potrazi za poslom. Deseci tisuća projekata iz ESF-a aktivni su u europskim gradovima, manjim gradovima, ruralnim zajednicama i susjedstvima. Otvaraju vrata vještinama, radu, kvalifikacijama i uključivijem društvu za sve Europljane.

Osnaživanje zapošljavanja

Po pitanju zapošljavanja, ESF ulaže u projekte koji ljudima pomažu pristupiti tržištu rada i ostati na njemu. Ključni prioritet kojim se bave inicijative za osposobljavanje i profesionalnu orijentaciju jest osigurati da vještine ljudi odgovaraju zahtjevima poslodavaca. Ulaganja pomažu dugoročno nezaposlenima u reintegraciji u radnu snagu, a mladi i žene su posebni ciljevi mjera za poduzetništvo i samozapošljavanje. Cilj Hrvatske je podići razinu zapošljavanja na veću od 62 % do 2020., s posebnim naglaskom na mlade putem ulaganja kroz Inicijativu za zapošljavanje mladih (YEI). Pored toga, u tijeku su mjere za promicanje zdravlja i sigurnosti na radu.

Uključivije društvo

Po pitanju socijalne uključenosti, Hrvatska izgrađuje socijalne usluge bolje kvalitete, promiče socijalno poduzetništvo i potiče pružanje usluga u zajednici za osobe u nepovoljnom položaju, poput osoba s invaliditetom i djece u sustavu skrbi. Hrvatska nastoji smanjiti broj ljudi izloženih riziku od siromaštva za 150 000, posebice putem projekata zapošljavanja, poput socijalnog turizma u ruralnim područjima. Ove napore nadopunjuju ulaganja iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) u vezanoj infrastrukturi, primjerice, urbana regeneracija u područjima narušenima sukobima. ESF i EFRR međusobno djeluju kako bi pružili pristup visokokvalitetnim zdravstvenim uslugama diljem Hrvatske, a posebno u ruralnim i otočkim regijama.

Obrazovni sustav prima potporu iz ESF-a za podizanje standarda i poboljšanje ishoda. Tercijarno obrazovanje je poseban cilj i ESF pomaže u postizanju veće razine sudjelovanja – 35 % do 2020. godine. Hrvatska također koristi sredstva iz ESF-a za poboljšanje kapaciteta u javnoj upravi i kvalitete javnih usluga, kako za građane tako i za poduzeća. U svrhu osnaživanja civilnog i socijalnog dijaloga i boljeg upravljanja, ESF će također pružiti potporu izgradnji kapaciteta organizacija civilnog društva, posebice nevladinih udruga i socijalnih partnera.