Navigation path

Vad är ESF?

ESF är Europas viktigaste instrument för att stödja jobb, hjälpa folk att få bättre jobb och säkerställa rättvisare arbetstillfällen för alla EU-medborgare. Det fungerar genom att investera i Europas humankapital - sina anställda, sina ungdomar och alla som söker ett jobb. ESF-finansieringen på 10 miljarder euro per år förbättrar sysselsättningsmöjligheterna för miljontals européer, särskilt de som har svårt att få arbete.

Europeiska unionen har åtagit sig att skapa fler och bättre arbetstillfällen och ett socialt integrerat samhälle. Dessa mål är kärnan i Europa 2020 strategin för att skapa smart, hållbar och inkluderad tillväxt i EU. Den nuvarande ekonomiska krisen gör detta till en ännu mer krävande utmaning. ESF spelar en viktig roll för att uppfylla Europas mål, och lindra konsekvenserna av den ekonomiska krisen - särskilt den ökade arbetslösheten och fattigdomen.

Fastställning av prioriteringar

Europeiska kommissionen och EU-länder, bestämmer tillsammans ESF:s prioriteringar och hur resurser spenderas. En prioritering är att stärka arbetstagarnas anpassningsförmåga med nya färdigheter, och företag med nya sätt att arbeta. Andra prioriteringar fokuserar på att förbättra tillgången till sysselsättning genom att hjälpa unga människor med övergången från skola till arbete, eller träna mindre kvalificerade arbetssökande att förbättra sina utsikter till arbete. Faktum är att yrkesutbildning och möjligheterna till livslångt lärande för att ge människor nya färdigheter, utgör en stor del av många ESF-projekt.

En annan prioritering fokuserar på att hjälpa människor från att få jobb. Detta är en del av att förbättra social integration - ett tecken på den viktiga roll som sysselsättningen spelar i att hjälpa människor att integreras bättre i samhället och vardagen. Den finansiella krisen har lett till en fördubbling av ansträngningarna att hålla människor i arbete eller för att hjälpa dem att återvända till arbetet snabbt om de förlorar sina jobb.

Projekt för människor

ESF är inte ett bemanningsföretag - och annonserar inte ut jobb. Snarare finansieras tiotusentals lokala, regionala och nationella sysselsättningsrelaterade projekt i hela Europa: från små projekt som drivs av lokala välgörenhetsorganisationer för att hjälpa lokala handikappade människor att hitta lämpligt arbete, till rikstäckande projekt som främjar yrkesutbildning bland hela befolkningen.

Det finns en stor variation i karaktär, storlek och mål på ESF-projekten, och de riktar sig till en mängd olika målgrupper. Det finns projekt som riktar sig till utbildningssystemen, lärare och skolbarn, till unga och äldre arbetssökande, och till potentiella företagare med olika bakgrund. Människor är i fokus för ESF.