Navigation path

Ce este FSE?

FSE este principalul instrument prin care Europa susține crearea de locuri de muncă, ajută oamenii să obțină locuri de muncă mai bune și asigură oportunități profesionale mai echitabile pentru toți cetățenii UE. Fondul funcționează prin investiții în capitalul uman al Europei – angajații, tinerii și toți cei aflați în căutarea unui loc de muncă. Finanțarea FSE de 10 miliarde EUR pe an îmbunătățește perspectivele de angajare pentru milioane de europeni, în special pentru cei cărora le este dificil să își găsească de lucru.

Uniunea Europeană și-a asumat angajamentul de a crea locuri de muncă mai multe și mai bune și o societate favorabilă incluziunii sociale. Acestea sunt obiectivele centrale ale strategiei Europa 2020 pentru a genera o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii în UE. Criza economică actuală accentuează și mai mult dificultatea acestei provocări. FSE joacă un rol important în realizarea obiectivelor Europei și în atenuarea consecințelor crizei economice – în special a creșterii șomajului și a nivelurilor de sărăcie.

Stabilirea priorităților

În parteneriat, Comisia Europeană și țările UE stabilesc prioritățile FSE și modul de alocare a resurselor acestuia. Una dintre priorități o reprezintă adaptabilitatea angajaților, prin formarea de competențe noi, și a întreprinderilor, prin adoptarea unor metode noi de lucru. Alte priorități se concentrează asupra sporirii accesului la locuri de muncă: ajutând tinerii în tranziția de la școală pe piața muncii sau asigurându-le formare profesională celor aflați în căutarea unui loc de muncă, pentru a le îmbunătăți perspectivele de angajare. Într-adevăr, formarea vocațională și învățarea pe tot parcursul vieții în vederea dobândirii de noi competențe constituie o parte semnificativă a numeroase proiecte FSE.

O altă prioritate vizează sprijinirea persoanelor din grupurile defavorizate pentru obținerea unui loc de muncă. Această preocupare se înscrie în sfera sporirii „incluziunii sociale” – semn al rolului important pe care îl are ocuparea forței de muncă în sprijinirea oamenilor de a se integra mai bine în societate și în viața de zi cu zi. Criza financiară a dus la o nouă dublare a eforturilor de a menține ocuparea forței de muncă sau de a ajuta oamenii să se reangajeze în scurt timp dacă își pierd locul de muncă.

Proiecte pentru oameni

FSE nu este o agenție de ocupare a forței de muncă – acesta nu face reclamă locurilor de muncă. În schimb, Fondul finanțează zeci de mii de proiecte locale, regionale și naționale de pe întreg teritoriul Europei pe tema ocupării forței de muncă: de la proiecte mici derulate de organizații de caritate de cartier pentru a ajuta persoanele locale cu dizabilități să își găsească un loc de muncă adecvat, până la proiecte de anvergură națională, care promovează formarea vocațională în rândul întregii populații.

Proiectele FSE prezintă o mare varietate în ceea ce privește natura, amploarea și obiectivele lor și se adresează unor grupuri-țintă foarte diverse. Există proiecte care vizează sistemele de învățământ, profesorii și elevii, tinerii și vârstnicii aflați în căutarea unui loc de muncă și potențialii întreprinzători proveniți din toate mediile. Oamenii reprezintă centrul atenției FSE.