Navigation path

Mi az ESZA?

Az ESZA az Európai Unió kiemelt eszköze, amely arra szolgál, hogy támogassa a munkahelyeket, hogy segítsen az embereknek jobb állást találni, valamint hogy méltányosabb munkalehetőségeket biztosítson valamennyi uniós polgár számára. Európa emberi tőkéjébe – munkavállalóiba, fiataljaiba és álláskeresőibe – való befektetés révén működik. Az ESZA évi 10 milliárd eurós finanszírozása európaiak milliói számára javítja a munkaerő-piaci kilátásokat, különös figyelmet szentelve azoknak, akik nehezen kapnak munkát.

Az Európai Unió amellett kötelezte el magát, hogy több és jobb munkahelyet teremt, valamint befogadó társadalmat hoz létre. Ezek a célok állnak az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés elérését célzó Európa 2020 stratégia középpontjában. A jelenlegi gazdasági válság közepette ez még nagyobb kihívást jelent. Az ESZA fontos szerepet tölt be Európa céljainak megvalósításában, valamint a válság hatásainak – különösen a munkanélküliség növekedésének és a szegénység mértékének – enyhítésében.

A kiemelt célok meghatározása

Az Európai Bizottság és az uniós országok partnerség keretében határozzák meg az ESZA kiemelt céljait és azt, hogy hogyan ossza fel az erőforrásait. Az egyik kiemelt cél, hogy a munkavállalók alkalmazkodóképességét új készségek elsajátítása révén, a vállalkozások alkalmazkodóképességét pedig új munkavégzési módszerek megismertetése révén fokozzák. Más projektek a foglalkoztatási lehetőségekhez való hozzáférés javítására helyezik a hangsúlyt: segítséget nyújtanak a fiataloknak az iskolából a munka világába való átmenet során, vagy kevésbé szakképzett álláskeresők számára képzést biztosítanak annak érdekében, hogy javuljanak munkaerő-piaci kilátásaik. Számos ESZA-projekt jelentős részét képezik azok a szakképzési és egész életen át tartó tanulási lehetőségek, amelyek az embereket új készségekkel ruházzák fel.

Másik kiemelt cél a hátrányos helyzetű csoportokból származók álláshoz jutásának segítése. Ez a társadalmi integráció elősegítésének része: azt a fontos szerepet jelzi, amelyet a foglalkoztatás tölt be abban, hogy az embereknek segítsen jobban beilleszkedni a társadalomba és a mindennapi életbe. A pénzügyi válság odáig vezetett, hogy meg kell kettőzni az emberek munkában tartásához szükséges erőfeszítéseket, vagy hozzá kell segíteni őket ahhoz, hogy a munkahelyük elvesztését követően gyorsan visszatérhessenek a munka világába.

Az embereket célzó projektek

Az ESZA nem foglalkozik munkaközvetítéssel, nem hirdet állásokat. Ezzel szemben több tízezer helyi, regionális és országos, foglalkoztatással kapcsolatos projektet finanszíroz Európa egész területén: a helyi, fogyatékossággal élő emberek megfelelő foglalkoztatását segítő, kisközösségi jótékonysági szervezetek kis projektjeitől kezdve a szakképzést a teljes lakosság körében elősegítő, országos projektekig.

Az ESZA projektjei jellegüket, méretüket és céljaikat tekintve rendkívül sokfélék és sokféle célcsoportnak szólnak. Léteznek oktatási rendszereket, tanárokat és diákokat megcélzó projektek, továbbá fiatal és idősebb álláskeresőknek és különféle hátterű, potenciális vállalkozóknak szóló projektek. Az ESZA az embereket állítja a középpontba.