Navigation path

Andra EU-medel som stöder sysselsättning

ESF är Europas främsta instrument för att stödja arbeten. Det finns dock andra EU-institutioner och initiativ som bidrar till mål för sysselsättning:

På europeisk nivå

På nationell nivå

Gå till sektionen ”Stöd i ditt land”