Navigation path

Ďalšie fondy EÚ na podporu zamestnanosti

ESF je hlavným európskym nástrojom na podporu tvorby pracovných miest. K dosahovaniu cieľov zamestnanosti však prispievajú aj ďalšie inštitúcie a iniciatívy EÚ.

Na európskej úrovni

  • Kohézny fond
    Pomáha zvyšovať životnú úroveň v najchudobnejších regiónoch EÚ

Na vnútroštátnej úrovni

Prejdite na časť Podpora vo vašej krajine