Navigation path

Alte fonduri UE care sprijină ocuparea forței de muncă

FSE este instrumentul principal al Europei pentru susținerea locurilor de muncă. Cu toate acestea, există și alte instituții și inițiative UE care contribuie la obiectivele privind ocuparea forței de muncă:

La nivel european

  • Fondul de Coeziune
    Sprijină regiunile europene cel mai puțin dezvoltate în vederea creșterii nivelului de trai

La nivel național

Salt la secțiunea FSE în statele membre