Navigation path

Inne fundusze UE wspierające zatrudnienie

Europejski Fundusz Społeczny jest głównym europejskim instrumentem wspierania rozwoju miejsc pracy. Istnieją jednak inne instytucje oraz inicjatywy UE, które przyczyniają się do realizacji celów związanych z zatrudnieniem:

Na poziomie europejskim

Na poziomie krajowym

Przejdź do działu Wsparcie w państwach członkowskich