Navigation path

Fondi tal-UE oħrajn li jappoġġjaw l-impjiegi

Il-FSE huwa l-istrument primarju tal-Ewropa għall-appoġġ tax-xogħlijiet. Madankollu, hemm istituzzjonijiet kif ukoll inizjattivi tal-UE oħrajn li jikkontribwixxu għall-miri tal-impjiegi:

Fuq livell Ewropew

  • Fond ta’ Koeżjoni
    Jappoġġa lir-reġjuni tal-UE l-inqas sinjuri sabiex iżid l-istandards tal-għajxien

Fuq livell nazzjonali

Mur fis-sezzjoni ‘Appoġġ f’pajjiżek'