Navigation path

Citi ES fondi, kas atbalsta nodarbinātību

ESF ir Eiropas galvenais instruments nodarbinātības atbalstam. Taču ir arī citas ES iestādes un iniciatīvas, kas palīdz sasniegt mērķus nodarbinātības jomā.

Eiropas līmenī

  • Kohēzijas fonds
    Atbalsta mazāk nodrošinātos ES reģionus, lai paaugstinātu dzīves līmeni.

Valstu līmenī

Dodieties uz sadaļu ”Jūsu valstī pieejamais atbalsts”.