Navigation path

Drugi fondovi EU-a koji potiču zapošljavanje

Europski socijalni fond predstavlja glavni instrument EU-a za podršku pri zapošljavanju. Međutim, i druge institucije EU-a i inicijative pružaju svoj doprinos u ostvarivanju ciljeva u području zapošljavanja:

Na razini Europske unije

  • Kohezijski fond
    Pruža novčana sredstva najslabije razvijenim regijama EU-a kako bi se podigla razina životnog standarda

Na nacionalnoj razini

Posjetite odjeljak „ESF u Vašoj zemlji”