Navigation path

EU:n muut työllisyyttä tukevat rahastot

ESR on Euroopan ensisijainen työpaikkoja tukeva väline. Muutkin Euroopan unionin instituutiot ja aloitteet edistävät työllisyystavoitteita:

Euroopan tasolla

  • Koheesiorahasto
    Tukee Euroopan heikoimmin toimeen tulevien alueiden elintason parantamista

Kansallisella tasolla

Mene kohtaan "ESR jäsenvaltioissa"