Navigation path

Andre EU-fonde, der støtter beskæftigelse

ESF er EU's primære instrument til jobskabelse. Ud over ESF støtter en række andre EU-institutioner og initiativer også beskæftigelsen.

På europæisk plan

  • Samhørighedsfonden
    Støtter de mindst velstående regioner i EU med det formål at hæve den lokale levestandard i områderne.

På nationalt plan

Se afsnittet "Støtte i dit land"