Navigation path

Další fondy EU, které podporují zaměstnanost

ESF je hlavním evropským nástrojem na podporu pracovních míst. Existují ovšem také další orgány a iniciativy EU, které přispívají k dosažení cílů v oblasti zaměstnanosti.

Na evropské úrovni

  • Fond soudržnosti
    Pomáhá nejméně majetným regionům EU pozvednout životní úroveň.

Na národní úrovni

Přejděte do oddílu „Podpora ve vaší zemi“