Navigation path

Kdo získává finanční prostředky?

Informace o všech přímých příjemcíc pomoci na základě evropské politiky soudržnosti musí být podle prováděcích pravidel týkajících se fondů v období 2007–2013 (ES č. 1828/2006) zveřejněny řídícími orgány v členských státech. Tyto informace musí obsahovat jméno příjemce, názvy operací a částku veřejného financování jednotlivým operacím přidělenou. Mapa poskytuje odkazy na seznamy příjemců pomoci z ESF, které jsou k dispozici na příslušných webových stránkách členských států. Upozorňujeme, že na níže uvedených informacích se ještě pracuje. Informace jsou průběžně aktualizovány podle údajů, které Komise obdrží od členských států.

Důležité upozornění: Tyto stránky vede Evropská komise s cílem usnadnit veřejnosti přístup k informacím. Upozorňujeme, že odkazy jsou spravovány členskými státy a řídícími orgány Evropské unie, nikoli útvary Komise. Výhradní odpovědnost za obsah těchto stránek nesou členské státy a dotyčné řídící orgány. Seznam odkazů na těchto webových stránkách vychází z informací poskytnutých členskými státy. Seznam nemusí být nutně zcela vyčerpávající. Obsah a podrobnosti i způsob, jímž jsou informace na webu prezentovány, se mohou v závislosti na členských státech lišit. Evropská komise proto nemůže zaručit přesnost nebo úplnost poskytnutých údajů či informací ani za jakékoli užití těchto údajů či informací nepřijímá odpovědnost.