Navigation path

Hur man deltar

ESF finansierar en rik variation av projekt som förbättrar människors sysselsättningsmöjligheter och arbetsuppgifter som de utför. Organisationer och enskilda som är intresserade av att delta kan använda länkarna nedan:

Vem man kan kontakta

Finansiering från ESF är tillgänglig genom medlemsstaterna och regionerna. ESF finansierar inte projekt direkt från Bryssel.

  • Organisationer som är intresserade av ESF-finansiering för ett projekt bör kontakta ESF förvaltningsmyndigheten i deras land eller region. Gå till ”Support i ditt land” avsnittet för att hitta relevant ESF kontaktadress.
  • Personer som är intresserade av att delta i ESF-projekt kan hitta relevant ESF kontaktadress i deras land i "Support i ditt land” avsnittet. Nationella och regionala ESF webbplatser samt lokal arbetsförmedling är också en bra källa till information om möjligheter som föreslagits av ESF.

Vem är vem

ESF projekt söks hos och drivs av en mängd olika organisationer som kallas förmånstagare, bland annat offentliga förvaltningar, arbetstagar-och arbetsgivarorganisationer, icke-statliga organisationer, välgörenhetsorganisationer och företag. De individer som deltar i ett ESF projekt kallas deltagare. Dessa inkluderar till exempel äldre arbetstagare som utbildar sig för nya färdigheter, unga arbetssökande som får praktik, eller människor som söker råd om hur de startar ett eget företag.