Navigation path

Ako sa zúčastniť

ESF financuje bohatú paletu projektov, ktoré zlepšujú vyhliadky ľudí na zamestnanie a prácu, ktorú vykonávajú. Organizácie a jednotlivci, ktorí by sa chceli zúčastniť, môžu využiť uvedené odkazy:

Na koho sa obrátiť

Financovanie prostredníctvom ESF je dostupné v členských štátoch a regiónoch. ESF nepodporuje projekty priamo z Bruselu.

  • Organizácie, ktoré majú záujem o získanie finančných prostriedkov z ESF na určitý projekt, by sa mali obrátiť na riadiaci orgán ESF vo svojej krajine či regióne. Patričné kontaktné adresy na ESF nájdu v časti Podpora vo vašej krajine.
  • Jednotlivci, ktorí majú záujem o účasť na projektoch ESF, nájdu patričné kontaktné adresy ESF vo svojej krajine v časti Podpora vo vašej krajine. Dobrým zdrojom informácií o možnostiach, ktoré ponúka ESF, sú aj národné a regionálne internetové stránky ESF, a takisto aj miestne služby zamestnanosti.

Kto je kto

Projekty ESF sa vykonávajú pre a riadi ich široké spektrum organizácií, ktoré sú tzv. príjemcami pomoci a patria medzi ne verejné orgány, organizácie zastupujúce práva pracovníkov a zamestnávateľov, MVO, charitatívne organizácie a podniky. Jednotlivci zúčastnení projektu ESF sa nazývajú účastníci. Ide napr. o starších pracovníkov, ktorí nadobúdajú nové zručnosti vo vzdelávacom kurze, mladých uchádzačov o prácu, ktorým sa umožní stážovať, či o ľudí, ktorí hľadajú poradenstvo o založení vlastného podniku.