Navigation path

Kā iesaistīties

ESF finansē ļoti dažādus projektus, kas palīdz uzlabot cilvēku nodarbinātības izredzes un darbavietas. Organizācijas un privātpersonas, kas vēlas iesaistīties, var izmantot turpmāk tekstā sniegtās saites.

Ar ko sazināties

ESF finansējums ir pieejams ar dalībvalstu un reģionu starpniecību. ESF nefinansē projektus tieši no Briseles.

  • Organizācijām, kas vēlas saņemt ESF finansējumu, jāsazinās ar ESF vadošo iestādi savā valstī vai reģionā. Lai sameklētu attiecīgo ESF kontaktadresi, apmeklējiet sadaļu Jūsu valstī pieejamais atbalsts.
  • Privātpersonas, kas vēlas iesaistīties ESF projektos, attiecīgo ESF kontaktadresi savā valstī var atrast sadaļā Jūsu valstī pieejamais atbalsts. ESF valsts un reģionālā līmeņa tīmekļa vietnes, kā arī vietējie nodarbinātības dienesti arī var kalpot kā labs informācijas avots par ESF sniegtajām iespējām.

Kas ir kas

Dalībai ESF projektos piesakās un tos īsteno ļoti dažādas organizācijas, ko sauc par finansējuma saņēmējiem, tostarp valsts pārvaldes iestādes, darba ņēmēju un darba devēju organizācijas, NVO, labdarības organizācijas un uzņēmumi. Privātpersonas, kas iesaistās ESF projektos, sauc par projektu dalībniekiem; tie ir, piemēram, gados vecāki darba ņēmēji, kas apgūst jaunas prasmes, gados jauni darba meklētāji, kas atrod darbavietas, vai cilvēki, kam nepieciešams padoms par to, kā izveidot pašiem savu uzņēmumu.