Navigation path

Kaip dalyvauti

ESF finansuoja daugelį projektų, padedančių žmonėms įsidarbinti ir pagerinančių esamas darbo vietas.

Kur kreiptis

ESF finansavimas teikiamas per valstybes nares ir regionus. ESF nefinansuoja projektų tiesiogiai iš Briuselio.

  • Organizacijos, siekiančios savo projektui ESF finansavimo, turėtų kreiptis į ESF vadovaujančiąją instituciją savo šalyje arba regione. Norėdami rasti atitinkamą ESF kontaktinį adresą savo šalyje, žr. „Parama jūsų šalyje“
  • Besidomintys dalyvavimu ESF projektuose reikiamą ESF kontaktinį adresą savo šalyje gali rasti puslapyje „Parama jūsų šalyje“. Nacionaliniai ir regioniniai ESF tinklalapiai bei vietos užimtumo tarnybos taip pat teikia informaciją apie ESF siūlomas galimybes.

Kas yra kas

ESF projektai skirti ir vykdomi įvairių organizacijų, vadinamų paramos gavėjais, kaip antai viešosios administracijos, darbuotojų ir darbdavių organizacijos, NVO, labdaros organizacijos ir įmonės. ESF projektuose dalyvaujantys asmenys vadinami dalyviais; tai gali būti naujų gebėjimų besimokantys vyresnio amžiaus darbuotojai, mokomąją praktiką atliekantys jauni darbo ieškantys asmenys, arba patarimų kaip įsteigti savo įmonę ieškantys žmonės.